Chương trình Họp Mặt Truyền Thống Gioan XXIII Mỹ Tho lần 24

1050

HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CCS. GIOAN XXIII
LẦN THỨ 24 NĂM 2018

Theo lời đề nghị của Cha TĐD. Phaolô Trần Kỳ Minh,
Ban Đại diện Ccs. Gioan XXIII đồng ý dời ngày Họp mặt Truyền thống năm nay,
sẽ tổ chức vào Thứ Năm ngày 25 tháng 10 năm 2018.

– Địa điểm: Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho.

– Chương trình họp mặt sẽ thông báo sau.

Anh em nào có đọc Thông Báo nầy,
xin vui lòng phổ biến đến các anh em đồng môn khác.

Tm. Ban Đại Diện Ccs. Gioan XXIII
Jac. Dương Tiến Dũng

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CCS. GIOAN XXIII LẦN THỨ 24
Ngày 25/10/2018

– 08 giờ 00 – 09 giờ 00:  Đón tiếp.

– 09 giờ – 09 giờ 15:
Khai mạc- Chào mừng anh em, đặc biệt các anh em ở hải ngoại.

– 09 giờ 15 – 10 giờ 15:
Chia sẻ đề tài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu
và 27 Thánh tử đạo tại Ba Giồng (Cha Tổng Đại diện).

– 10 giờ 15 – 10 giờ 30: Giải lao.

– 10 giờ 30 – 10 giờ 45:
Mừng thọ 60: Các anh em có năm sinh 1958.

– 10 giờ 45 – 11 giờ:
Báo cáo quỹ hoạt động và các thông báo.

– 11 giờ 00: Thánh lễ đồng tế do Đức cha Phêrô, Giám mục Giáo phận chủ sự .

– 12 giờ 00: Cơm trưa và bế mạc chia tay.