Tâm tình của người thọ ơn Cha Diệp

1494

Lm Peter Trần Thế Tuyên

Tôi là linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, nguyên là Cáo Thỉnh Viên án tuyên Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp từ ngày 25.8.2011, ngày Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên bổ nhiệm cho đến ngày 31.5.2017, ngày Bộ Tuyên Thánh ở Rôma nhận hồ sơ tuyên thánh của Cha Diệp từ địa phận Cần Thơ gửi sang. Theo luật và theo lòng mong ước, tôi thực sự đã chấm dứt vai trò Cáo Thỉnh Viên án tuyên thánh cấp địa phận. Địa phận Cần Thơ đã chọn Cáo Thỉnh Viên thường trú ở Rôma là Cha Thomas Kloster Kamp, dòng OMI.; Cha Roland Jacques là Phó Cáo Thỉnh Viên, còn tôi chỉ thừa hành việc chi trả cho Bộ Tuyên Thánh khi Cha Tổng Đại Diện của địa phận Cần Thơ là Cha Carôlô Hồ Bặc Xái yêu cầu.

Văn Phòng Cáo Thỉnh được thiết lập ở Nam Cali, ngày 7.1.2017 và bị đóng cửa ngày 20.2.2017. Mọi sự kết thúc: Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên không còn là Cáo Thỉnh Viên và cũng không có văn phòng cáo thỉnh ở chỗ nào cả. Tuy nhiên, tôi là người thọ ơn Cha FX. Trương Bửu Diệp và tôi đã hứa là tìm mọi cách trả ơn Cha bằng việc khai mở hồ sơ tuyên thánh cho Cha Diệp. Vì ơn sâu nghĩa nặng với Cha Diệp, mà cá nhân tôi thành lập và phổ biến website: www. Truongbuudiepapt.net. Website nầy có từ ngày 7.1.2017 tức ngày khai mở Văn Phòng Cáo Thỉnh ở địa chỉ 13962 Seaboard Cir Garden Grove CA. 92843 USA.

Xin quả quyềt là cá nhân tôi có quyền mở và phổ biến website nói trên. Website chủ yếu là giúp cho những ai muốn biết và có lòng mộ mến Cha Diệp thì theo dõi và cầu nguyện cho án tuyên thánh. Những tên gọi: Cáo thỉnh viên hay văn phòng cáo thỉnh nếu còn trên website chỉ còn là những từ quen thuộc xử dụng trước ngày 31.5.2017. Nó không hàm ý bám víu hay níu kéo những gì đã qua. Một lần nữa, xin khẳng định:

  1. Tôi không còn là Cáo Thỉnh Viên mà chỉ là người thọ ơn Cha Diệp mà thôi.
  2. Tôi khuyến khích và cổ động những ai có lòng mộ mến Cha PX. TBD. cũng như cung cấp những tài liệu cần thiết giúp gia tăng lòng mộ mến Cha Diệp và cầu nguyện.
  3. Tôi làm trung gian để chỉ chỗ hay chuyển đạt của dâng cúng đến nơi có thẩm quyền.
  4. Tôi không chỉ đạo và không có trách nhiệm trên một nhóm “Ái mộ Cha Diệp” nào cả. Tôi yêu cầu họ liên lạc trực tiếp với Cha Thomas và Cha Nhân.
  5. Tôi có quyền và kiên quyết duy trì website: truongbuudiepapt.net cũng như phổ biến những đặc san, niên lịch phụng vụ… để mang những gì có ích cho án tuyên thánh Cha Diệp và mang ích lợi cho phần rổi các linh hồn.

Xin bày tỏ tâm tình của người thọ ơn Cha Diệp nhằm có ý tránh những xuyên tạc có ác ý.

Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên
Người thọ ơn Cha Diệp