Nhạc diễn ý bài Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Quanh Năm, A | Quang Hoài

448

Thơ: Peter Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài.
Trình bày: Bá Hiếu | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn

Download bài nhạc PDF tại đây

* Mời xem bài liên quan: