Nhạc diễn ý bài Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII Quanh Năm, A | Quang Hoài

490

Thơ: Peter Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài.
Trình bày: Mộng Hoa | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn

Download Bài Nhạc PDF tại đây

Quang Hoài

*** ***

Mời xem bài liên quan: