Viếng Vương cung thánh đường San Marcello al Corso | Tri Khoan chuyển ngữ

318

Viếng Vương cung thánh đường San Marcello al Corso và thập giá phép lạ

Rome, Italy – September 29 2018: Pedestrians walk past the small, 16th Century San Marcello al Corso Church on the busy Via del Corso in Rome, Italy – Kirk Fisher | Shutterstock

Marinella Bandini | 24/03/21

Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 35: Đó là vật duy nhất còn tồn tại sau trận hỏa hoạn ngày 22 tháng 5 năm 1519.

Quý vị bấm vào đường dẫn này để xem ảnh

Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: Mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.

Ngày 35

Chúng ta đang ở Vương cung thánh đường San Marcello al Corso. Tại đây một năm trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu xin chấm dứt đại dịch. Được lưu giữ tại đây là một thập giá làm phép lạ, vào năm 1522, đã giải thoát Roma khỏi bệnh dịch.

Vương cung thánh đường nằm gần địa điểm tử đạo của Đức Giáo hoàng Marcellus (thế kỷ thứ 4), người đã bị kết án lao động khổ sai trong chuồng ngựa của hoàng gia cho đến khi qua đời. Vương cung thánh đường được xây dựng lại vào thế kỷ thứ 7, và sau đó được xây lại một lần nữa vào thế kỷ 16 sau khi một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn nhà thờ.

Vật duy nhất còn tồn tại sau trận hỏa hoạn đêm 22 tháng 5 năm 1519 là cây thánh giá bằng gỗ có từ thế kỷ 15, kể từ đó được tôn kính như phép lạ. Ba năm sau, bệnh dịch hoành hành ở Roma. Một cuộc rước sám hối trọng thể đi qua các đường phố của thành phố trong 16 ngày, với thánh giá dẫn đầu. Khi đám rước đi qua, bệnh dịch thuyên giảm, cho đến khi nó chấm dứt hoàn toàn vào ngày 4 tháng 8 năm 1522, khi đoàn rước đến Đền Thánh Phêrô.

Thánh giá được đoàn rước rước đến Đền Thánh Phêrô trong các Năm Thánh và trong những dịp đặc biệt, chẳng hạn như khai mạc Công đồng Vatican II.

Trong Năm Thánh 2000, Đức Gioan Phaolô II đã cầu nguyện trước thánh giá này trong “Ngày Tha thứ”. Vào ngày 27 tháng Ba năm 2020, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chọn đặt thánh giá này hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô cho buổi canh thức cầu nguyện xin chấm dứt đại dịch.

Kể từ năm 1369, Vương cung thánh đường đã được giao cho Dòng Tôi tớ Đức Maria, Dòng có bảy vị thánh sáng lập được tôn vinh trong nhà nguyện đầu tiên ở bên trái.

Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. (Ga 8:31-32)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Roma.

Vương cung thánh đường San Marcello al Corso (bên ngoài). Vương cung thánh đường được xây dựng lại vào thế kỷ 16 sau một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn nhà thờ. Vương cung thánh đường San Marcello al Corso thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici di Culto – Ministero dell’Interno.”

Vương cung thánh đường San Marcello al Corso (bên trong). Vương cung thánh đường San Marcello al Corso thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici di Culto – Ministero dell’Interno.”

Vương cung thánh đường San Marcello al Corso (cung thánh). Vương cung thánh đường San Marcello al Corso thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici di Culto – Ministero dell’Interno.”

Vương cung thánh đường San Marcello al Corso. Bức bích họa trên cung thánh miêu tả Vinh quang của Thánh Marcellus. Vương cung thánh đường nằm gần nơi tử đạo của Đức Giáo hoàng Marcellus (thế kỷ thứ 4), người đã bị kết án lao động khổ sai trong chuồng ngựa của hoàng gia cho đến khi qua đời. Vương cung thánh đường San Marcello al Corso thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici di Culto – Ministero dell’Interno.”

Vương cung thánh đường San Marcello al Corso. Trong trận hỏa hoạn vào đêm 22 tháng 5 năm 1519, vật duy nhất được cứu là thánh giá bằng gỗ có từ thế kỷ 15, từ đó đến nay vẫn được tôn kính là phép lạ. Vương cung thánh đường San Marcello al Corso thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici di Culto – Ministero dell’Interno.”

Vương cung thánh đường San Marcello al Corso. Năm 1522, thánh giá phép lạ đã giải thoát thành Roma khỏi bệnh dịch. Thánh giá được rước qua thành phố trong 16 ngày liên tục; khi đám rước đi qua, bệnh dịch giảm dần, cho đến khi chấm dứt hoàn toàn khi đoàn rước tiến đến Đền thờ Thánh Phêrô. Vương cung thánh đường San Marcello al Corso thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici di Culto – Ministero dell’Interno.”

Vương cung thánh đường San Marcello al Corso. Thánh giá phép lạ (chi tiết). Thánh giá được kiệu trong một đoàn rước đến Đền Thánh Phêrô trong các Năm Thánh và trong những dịp đặc biệt. Vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chọn đặt thánh giá trong Quảng trường Thánh Phêrô cho buổi cầu xin chấm dứt đại dịch. Vương cung thánh đường San Marcello al Corso thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici di Culto – Ministero dell’Interno.”

Vương cung thánh đường San Marcello al Corso. Nhà nguyện của bảy vị thánh sáng lập Dòng Các Tôi tớ Đức Mẹ. Từ năm 1369, Vương cung thánh đường được giao cho Dòng tu này. Vương cung thánh đường San Marcello al Corso thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici di Culto – Ministero dell’Interno.”

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 26/4/2021]