Khảo sát của Pew: Hầu hết người Công giáo Hoa Kỳ có “cái nhìn thiện cảm” về Đức Giáo hoàng Phanxicô

353

Tri Khoan chuyển ngữ

Antoine Mekary | ALETEIA

J-P Mauro | 29/06/21

Người Công giáo và người không Công giáo cũng đều có câu trả lời ủng hộ giáo hoàng.

Sự nổi tiếng của Đức Giáo hoàng Phanxicô đang tăng cao giữa người Công giáo Hoa Kỳ và cả những người không Công giáo. Một cuộc khảo sát gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew đã tìm thấy rằng đa số người Mỹ ủng hộ Giáo hoàng. Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến từ tháng Hai năm 2020 đến tháng Ba năm 2021.

Pew tìm thấy rằng 82% người Công giáo Hoa Kỳ có “cái nhìn thiện cảm” về Đức Giáo hoàng Phanxicô và triều đại giáo hoàng của ngài. Trong số này, khoảng 6/10 (62%) cho biết họ có cái nhìn “rất” hoặc “vô cùng” thiện cảm về giáo hoàng. Ý kiến này đã được giữ vững trong suốt kỳ đại dịch thế giới, chỉ giảm 2% (từ 64%) kể từ tháng Hai năm 2020.

Những ý kiến về giáo hoàng vẫn “khá ổn định” khi được xem xét qua một phân nhóm Công giáo. Xét qua lăng kính chính trị, cả hai bên đều có cái nhìn tích cực về Đức Giáo hoàng Phanxicô. 73% người Công giáo thuộc Đảng Cộng hòa trả lời rằng họ ủng hộ giáo hoàng. Con số này đã tăng lên đến 90% trong số các đảng viên Đảng Dân chủ Công giáo.

Ngay cả giữa những cộng đồng Tin lành, 59% những người được khảo sát đánh giá cao Đức Giáo hoàng Phanxicô. Trong số này, nhóm nói rằng họ ủng hộ giáo hoàng nhiều nhất là những người Tin lành Da trắng không theo phái Phúc âm (70%). Ngược lại, người Tin lành Da trắng theo phái Phúc âm ít ủng hộ Giáo hoàng Phanxicô nhất, chỉ ở mức 45%.

Pew lưu ý rằng kết quả từ cuộc thăm dò này “không hoàn toàn có thể so sánh được” với kết quả của các cuộc khảo sát trước đó về chủ đề này, được thực hiện qua điện thoại. Họ giải thích rằng người trả lời thường không chịu trả lời ít câu hỏi hơn trong các cuộc khảo sát trực tuyến. Những thay đổi trong kết quả từ tháng Một năm 2020 (được thực hiện qua điện thoại) và tháng Ba năm 2021 (được thực hiện trực tuyến) có thể do ít người từ chối trả lời các câu hỏi cụ thể hơn.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 2/7/2021]