Đây là những việc thánh Faustina từ bỏ trong Mùa Chay

133

Tri Khoan chuyển ngữ

https://lh6.googleusercontent.com/ZT4Vx19d8BZyzRVOXF6dtMcwsQHSu3q65u8mHVb_cbR7y6ryYupVMSzxwKpUrCrjbaSzIfLqIXgM5zpHFW-WSeOofaOV3bSisA0GBDc5WL-KwV-5byJNGfUk4r6N7Z_xKAmR3pa-=w640-h359
Mariola Anna S | Shutterstock

Philip Kosloski

16/02/22

Bác sĩ của Thánh Faustina khuyên thánh nữ những gì thánh nhân có thể từ bỏ trong Mùa Chay, vì sức khỏe của thánh nữ không cho phép ngài có những hy sinh lớn.

Khi chuẩn bị mừng đại lễ Phục sinh, Thánh Faustina phải phân định rõ ràng những gì thánh nữ có thể hãm mình trong Mùa Chay.

Đây là câu hỏi quan trọng đối với thánh nhân, vì Thánh Faustina có lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô rất sâu đậm, có nhiều cuộc mạc khải riêng mà thánh nữ viết trong Nhật ký của ngài.

Thánh nhân muốn làm mọi việc theo khả năng vì tình yêu lớn lao nhất trong cuộc đời thánh nữ và sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho Chúa Giêsu.

Tuy nhiên, sức khỏe của thánh nhân bắt đầu xấu đi, Thánh Faustina cậy dựa vào sự chăm sóc của một bác sĩ, xin ý kiến bác sĩ những gì ngài có thể thực hiện để hy sinh cho Mùa Chay.

Thánh Faustina viết trong Nhật ký những gì bác sĩ cho biết ngài có thể từ bỏ trong Mùa Chay.

Những việc thực hành cho Mùa Chay. Mặc dù tôi mong muốn và khát khao thực hiện việc đó, nhưng tôi không thể thực hành những việc hãm mình lớn được, vì tôi đang được bác sĩ theo dõi chặt chẽ. Nhưng tôi có thể thực hành những việc nhỏ bé: đầu tiên – ngủ không có gối; để mình chịu đói một chút.

Nhật ký, 934

Với Thánh Faustina, ngủ không có gối là một việc thực hành “nhỏ”, trong khi nó có thể được coi là việc hãm mình “lớn” đối với nhiều người chúng ta. Chúng ta coi trọng sự tiện nghi trong xã hội hiện đại Tây Phương, và thậm chí còn nhiều hơn nữa đối với loại giấc ngủ mà chúng ta có được.

Tuy nhiên, ngủ mà không có gối (đối với hầu hết chúng ta) sẽ không “giết chết” chúng ta, và về mặt nào đó thậm chí có thể có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Nếu bạn xem nó như một sự hy sinh để dâng lên vì lòng yêu mến Thiên Chúa, thì đây thật sự trở thành một việc hãm mình nhỏ và là một mẫu gương đơn sơ cho những gì bạn có thể từ bỏ trong Mùa Chay.

Việc kiêng giữ cho bụng “đói một chút” cũng là một việc mà tất cả chúng ta đều có thể làm. Điều đó có thể có nghĩa là chúng ta không ăn vặt giữa các bữa, hoặc kiêng bớt lấy thêm trong bữa ăn. Với một số người, họ xem sự hy sinh này như một cách để giữ tình liên đới với người nghèo phải chịu đói mỗi ngày.

Nếu bạn đang tìm những ý tưởng về các việc bạn có thể từ bỏ trong Mùa Chay, hãy học nơi Thánh Faustina!

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/2/2022]