Đêm trắng dinh Caipha | Chuyện dài mùa Thương Khó

1860

Chuyện dài ngắn nhất để dành đọc trong Mùa Thương Khó.
Câu chuyện có thật, chia làm 9 tập, mỗi tập 1 phút

1. Bữa ăn cuối cùng
2. Đường tình yêu
3. Nụ hôn của quỉ
4. Đêm sầu thảm trong vườn ô liu
5. Đêm trắng dinh Caipha
6. Nước mắt rơi xuống môi khô
7. Bản án oan khiên
8. Vì đời mà bi ai
9. Thượng Đế chết rồi!

ĐÊM TRẮNG DINH CAIPHA

Mattheu 26, 57-67 – Marcô 14,53-65 – Luca 22,66-71 – Gioan 18,15-27

Họ bắt Đức Giêsu, rồi điệu đến thượng tế Caipha. Các kinh sư và kỳ mục đã tề tựu sẵn đó.

Có vài kẻ đứng lên cáo gian Người rằng: “Chúng tôi có nghe ông ấy nói: Tôi sẽ phá Đền Thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội ba ngày, tôi sẽ xây một Đền Thờ khác, không phải do tay người phàm !”

Bấy giờ vị thượng tế đứng lên hỏi Đức Giêsu: “Ông không nói lại được một lời sao ?
Mấy người này tố cáo ông gì đó ?” Nhưng Đức Giêsu vẫn làm thinh.

Vị thượng tế tên Caipha nói với Người: “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống,
tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: ông có phải là Đấng Kitô Con Thiên Chúa không ?”

Đức Giêsu trả lời : “Chính ngài vừa nói. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay:
Từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến.”

Bấy giờ vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: “Hắn nói phạm thượng ! Chúng ta cần gì nhân chứng nữa ? Đấy, quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao ?”

Họ liền đáp : “Hắn đáng chết !”
Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh Người. Có kẻ lại tát Người và nói:
“Ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi: ai đánh ông đó ?”

Sau đó họ giải Người đến Dinh Tổng Trấn Philatô.

Mời xem tiếp  6. Nước mắt rơi xuống môi khô