Phút cuối: Bữa ăn cuối cùng | Chuyện dài mùa Thương Khó

2061

Chuyện dài ngắn nhất để dành đọc trong Mùa Thương Khó.
Câu chuyện có thật, chia làm 9 tập, mỗi tập 1 phút

1. Bữa ăn cuối cùng
2. Đường tình yêu
3. Nụ hôn của quỉ
4. Đêm sầu thảm trong vườn ô liu
5. Đêm trắng dinh Caipha
6. Nước mắt rơi xuống môi khô
7. Bản án oan khiên
8. Vì đời mà bi ai
9. Thượng Đế chết rồi!

BỮA ĂN CUỐI CÙNG

Matthêu 26,17-35 – Marcô 14,12-31 – Luca 22,7-38 – Gioan 13,18-38

Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?” Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: “Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.” Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.

Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ.

Đang bữa ăn, Người nói : “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”

Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người : “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?”

Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.
Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người,
nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn !”

Giuđa, kẻ nộp Người cũng hỏi : “Rápbi, chẳng lẽ con sao ?” Đức Giêsu bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi !” Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.

Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.”

Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng.

… bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em.
Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.”

Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói:
“Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.

Rồi Người trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.

Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ;
anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Mọi người sẽ nhận biết anh em
là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.”

Đức Giêsu còn nói với các ông:
“Tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì Kinh Thánh đã chép:
Ta sẽ đánh người chăn chiên, và chiên sẽ tan tác…

Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em.”

Ông Phêrô liền thưa:
“Dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không.”

Đức Giêsu nói với ông: “Thầy bảo thật anh:
Hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh,
anh đã chối Thầy đến 3 lần.”

Nhưng ông Phêrô lại nói quả quyết hơn:
“Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.”
Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.
Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.

Mời xem tiếp tập 2. Đường tình yêu