Đêm sầu thảm trong vườn ô liu | Chuyện dài mùa Thương Khó

2536

Chuyện dài ngắn nhất để dành đọc trong Mùa Thương Khó.
Câu chuyện có thật, chia làm 9 tập, mỗi tập 1 phút

1. Bữa ăn cuối cùng
2. Đường tình yêu
3. Nụ hôn của quỉ
4. Đêm sầu thảm trong vườn ô liu
5. Đêm trắng dinh Caipha
6. Nước mắt rơi xuống môi khô
7. Bản án oan khiên
8. Vì đời mà bi ai
9. Thượng Đế chết rồi!

ĐÊM SẦU THẢM TRONG VƯỜN ÔLIU

Matthêu 26,36-56 – Marcô 14,32-52 – Luca 22,39-53 – Gioan 18,1-12

Bấy giờ Đức Giêsu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghếtsêmani.
Người nói với các môn đệ: “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện.”
Rồi Người đưa ông Phêrô và hai người con ông Dêbêđê đi theo.

Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông:
“Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.”

Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được.

“Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con.
Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.”

Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người.

Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin.
Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất.

Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô:
“Simon, anh ngủ à ? Anh không thức nổi một giờ sao ? Anh em hãy canh thức
và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.”

Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước.

Rồi Người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với Người.

Người lại đi cầu nguyện…

Lần thứ ba, Người trở lại và bảo các ông:
“Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao ? Thôi, đủ rồi. Giờ đã điểm.
Này Con Người bị nộp vào tay phường tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào ! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới !”

Người còn đang nói, thì Giuđa, một người trong nhóm Mười Hai, đã đến. Cùng đi với hắn, có cả
một đám người đông đảo mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến.
Kẻ nộp Người đã cho họ một dấu hiệu, hắn dặn rằng: “Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy !”

Ngay lúc đó, Giuđa tiến lại gần Đức Giêsu và nói: “Rápbi, xin chào Thầy !”, rồi hôn Người.

Đức Giêsu bảo hắn: “Giuđa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao ?”

Họ liền tra tay bắt Người.

Ông Simôn Phêrô có sẵn một thanh gươm, bèn tuốt ra,
nhằm người đầy tớ vị thượng tế, mà chém đứt tai phải của y. Người đầy tớ ấy tên là Mankhô.

Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Hay anh tưởng là Thầy không thể kêu cứu
với Cha Thầy sao ? Người sẽ cấp ngay cho Thầy hơn mười hai đạo binh thiên thần !

Và Người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành.

Sau đó Đức Giêsu nói với các thượng tế, lãnh binh Đền Thờ và kỳ mục đến bắt Người:
“Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến ? Ngày ngày, tôi ở giữa các ông trong Đền Thờ,
mà các ông không tra tay bắt. Nhưng đây là giờ của các ông, là thời của quyền lực tối tăm.”

Toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do-thái bắt Đức Giêsu và trói Người lại.
Bấy giờ các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết.

Mời xem tiếp 5. Đêm trắng dinh Caipha