Thánh lễ hàng tuần (23.10) cầu cho án tuyên thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp

523

Phòng Khấn Cha Trương Bửu Diệp tại giáo xứ Cồn Phước, Chợ Mới.