Đồng hành | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

421

Cha Christopher Huỳnh Thiên Ý, con của Ông Bà Huỳnh Thiện Tài – Hoa gốc Sóc Trăng, Cần Thơ, hiện đang sinh sống ở Bradford Ontario.

Huỳnh Thiện Tài nguyên là chủng sinh của Chủng Viện Viện Thánh Quý Cần Thơ. Gia đinh họ Huỳnh nầy có ba hay bốn con trai vào Chủng Viện. Tôi nhớ có anh  Huỳnh Thiện Hữu, cùng lớp với anh Võ Văn Vân, sinh năm 1949. Đi giúp xứ và bị tai nạn xe cộ chết sớm. Kế đến có anh Huỳnh Thiện Danh rôi Huỳnh Thiện Tài… Tất cả đều có vào Chủng Viện. mặc áo dòng một số năm rồi bị biến cố 1975 dẫn lối ra ngoài làm ăn sinh sống và có gia đình sinh con cái. Gia đình Huỳnh Thiện Tài – Hoa chỉ có một con  trai là Huỳnh Thiên Ý. Thật đáng phục: Thiên Ý quyết chí đi tu, làm linh mục năm 2021 cho Dòng Oratory của thánh Philip Neri vùng Toronto, Canada.

Tôi không ngạo nghễ nhưng rất vui mừng và hãnh diện về Cha Thiên Ý. Gia đình Tài – Hoa phải có nhiều ơn Chúa để sẵn sàng hy sinh con trai một của mình cho Thiên Chúa vả cho Giáo Hội. Điều nầy thấy rõ qua quyết tâm của Cha Ý khi Ngài nói “Tôi thật tri ơn vì được vác thánh giá với Chúa”. Đó là ý nghĩa “ĐỒNG HÀNH” mà tôi chọn cho những dòng ngắn gọn nhưng chất chứa nhiều ý nghĩa của hy sinh và cho đi.

Đồng hành với Chúa không có nghĩa là đi trước dẫn đường cho Chúa mà đi sau theo đường Chúa đi. Cha Thiên Ý đúng là con cháu Thánh Quý và Cha FX. Trương Bửu Diệp. Thánh Quý và Cha Diệp đều là dân hai lúa, nhà quê đặc sệt, nhưng bước theo Chúa: Chúa làm sao, hai ông làm vậy: Chúa chết vì đạo, hai ông cũng chết vì đạo và vì người có đạo.

Xin cầu chúc cho Cha Thiên Ý có lòng can đảm như Cha Ông. Cầu xin Chúa qua lời bầu cử của hai thánh tổ, để anh em gia đinh Thánh Quý sinh con cháu tiếp nối tính can cường của các Ngài là hy sinh cho quyền lợi nước Chúa và phần rỗi các linh hồn.

Trần Thế Tuyên, linh mục