Cung Chúc Tân Xuân | Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên

1078

Kính thưa quí độc giả Truongbuudiepapt.net,
Kính thưa quí bạn bè thân hữu, quí ân nhân có lòng ái mộ Cha PX. Trương Bửu Diệp cũng như tha thiết với án tuyên thánh của Cha.

Với cương vị của người chủ trương Truongbuudiepapt.net nhằm tỏ lòng biết ơn Cha Diệp cũng như vận động cho Cha sớm có ngày tuyên thánh,

Tôi, linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên xin bày tỏ lòng tri ơn chân thành đến:

* Quí độc giả đã theo dõi tin tức về tiến trình tuyên thánh trên trang Truongbuudiepapt.
* Quí bạn bè thân hữu, quí tấm lòng ái mộ Cha Diệp đã yểm trợ án tuyên thánh bằng lời cầu nguyện, cũng như cung cấp những ơn lành, ơn lạ của Cha Diệp và nhất là khuyến khích việc phổ biến nhân đức Cha Diệp vì vinh quang Chúa và vì phần rỗi các linh hồn.

Xin Chúa ban muôn ngàn phúc lộc cho quí độc giả, quí bạn bè và quí tấm lòng mộ mến Cha Trương Bửu Diệp trong năm mới Kỷ Hợi.
Xin ơn bình an và may lành trong những ngày tháng tới qua lời cầu bàu của Cha PX. Trương Bửu Diệp.

Xin dâng Chúa lời ngợi ca, vì Cha Trương Bửu Diệp.
Xin dâng Chúa lời cầu xin, vì máu đào hy sinh.

Kính chúc

Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên