Tuần Bát nhật Phục sinh là gì?

2219
Catholic Diocese of Saginaw | Flickr CC by CC BY-ND 2.0

Philip Kosloski

24 tháng Tư, 2019

Chúa nhật Phục sinh và bảy ngày tiếp theo là một khoảng thời gian đặc biệt để đắm mình trong vinh quang phục sinh.

Tuần Bát nhật Phục sinh là một trong những cử hành phụng vụ ít được biết đến trong Giáo hội Công giáo. Nó bao gồm Chúa nhật Phục sinh và bảy ngày tiếp theo, đỉnh điểm là cử hành Chúa nhật Lòng Chúa Thương xót (cũng còn được gọi là Chúa nhật thứ hai Phục sinh).

Đã bắt đầu ít nhất từ thế kỷ thứ 3 hoặc 4, người Ki-tô hữu bắt đầu kéo dài những ngày lễ theo sau ngày lễ chính. Điều này có nghĩa là những buổi cử hành hân hoan của Chúa nhật Phục sinh được kéo dài thêm trọn tám ngày.

Thật vậy, người Ki-tô hữu xem mỗi ngày trong tuần bát nhật giống như Chúa nhật Phục sinh. Truyền thống này được duy trì trong Nghi lễ Roma và nhiều Nghi lễ Đông phương khác, trong đó các bài đọc và cử hành mỗi ngày đều phỏng theo những gì diễn ra trong Chúa nhật Phục sinh.

Quyển St. Andrew Daily Missal giải thích thêm về sự liên kết giữa Tuần Bát nhật Phục sinh với những thành viên mới được rửa tội của Giáo hội Công giáo.

Tuần Bát nhật Phục sinh là một lễ kéo dài, trong suốt thời gian đó không có những công việc nô bộc. Hàng ngày những người tân tòng tham dự Thánh lễ tại một [nhà thờ khác nhau ở Roma], tại đó họ rước Mình Thánh. Buổi tối họ đến Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Lateran để tham dự giờ Kinh Chiều.

Ngoài ra, người tân tòng sẽ mặc áo rửa tội trong suốt tuần bát nhật. Theo Bách khoa toàn thư Công giáo, Chúa nhật thứ Hai Phục sinh “được gọi là dominica in albis (deponendis), Chúa nhật (gấp cất) áo choàng trắng.”

Trong khi những truyền thống rửa tội này không còn được thực hành trong Giáo hội Công giáo nữa, nhưng Tuần Bát nhật Phục sinh vẫn là thời gian mừng vui của người Ki-tô hữu trên khắp thế giới và với ý nghĩa là thời gian hân hoan để sống vẻ đẹp phục sinh của Chúa.

Cũng như cách mừng Giáng sinh trong Giáo hội Công giáo, mùa Phục sinh bắt đầu với Chúa nhật Phục sinh. Đó là một mùa lễ mừng, ca khen Thiên Chúa và tận hưởng không khí đoàn tụ của gia đình và bạn bè.

Những ngày giữ chay của Mùa Chay đã qua! (thậm chí cả việc kiêng giữ thứ Sáu hàng tuần mà nhiều người Công giáo vẫn giữ suốt năm được hoãn lại vào Thứ Sáu Phục sinh). Bây giờ là thời gian của lễ lạc!

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 25/4/2019]