Thông báo Họp Mặt Truyền Thống Gioan XXIII lần 24

964

THÔNG BÁO
HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG CCS. GIOAN XXIII
LẦN THỨ 24 NĂM 2018

Theo lời đề nghị của Cha TĐD. Phaolô Trần Kỳ Minh,
Ban Đại diện Ccs. Gioan XXIII đồng ý dời ngày Họp mặt Truyền thống năm nay,
sẽ tổ chức vào Thứ Năm ngày 25 tháng 10 năm 2018.

– Địa điểm: Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho.

– Chương trình họp mặt sẽ thông báo sau.

Anh em nào có đọc Thông Báo nầy,
xin vui lòng phổ biến đến các anh em đồng môn khác.

Tm. Ban Đại Diện Ccs. Gioan XXIII
Jac. Dương Tiến Dũng