Tại sao Easter được gọi là Easter? Easter được gọi là Phục Sinh | Sổ tay Giáo Lý Viên

1109

Ý nghĩa từ Easter (Phục Sinh):
Tại sao Easter được gọi là Easter? E
aster được gọi là Phục Sinh

Video ngắn nầy giúp chúng ta hiểu hơn nguồn gốc của chữ “Easter” mà chúng ta dịch là Phục Sinh trong tiếng Việt.

Điều quan trọng trước tiên là nên hiểu rằng: Ngoài tiếng Anh và tiếng Đức, cái gốc của từ Easter thật sự là Pasch như từ Paschal hoặc Vượt Qua tức Passover.

Có lẽ bạn nhớ rằng: Chúa Giêsu qui tụ các môn đệ mình trong bữa tiệc ly để cử hành lễ Vượt Qua. Cái chết và sự phục sinh của Chúa xảy ra trong lễ Vượt Qua. Cho tới nay, chúng ta thấy là ngày Phục Sinh di dời cho ăn khớp với ngày lễ Vượt Qua. Tại sao điều nầy lại quan trọng đến thế? Vì Chúa Giêsu là Chiên Vượt Qua mới và được dùng trong Giao Ước Mới. Như vậy, xin nhớ cho rằng: Giáo Hội nhìn nhận sự liên kết giữa lễ Vượt Qua và Giao Ước Mới trong việc dùng từ Easter – Phục Sinh.

Từ Easter có nghĩa Phục Sinh do đâu mà có?
Có vài tranh cải về vấn đề nầy. Tuy nhiên, xem chừng có hai nguồn gốc:

Gốc rễ của từ Easter đến từ “austron” có nghĩa là bình minh sáng sớm. Mùa Phục Sinh là một nhắc nhớ về bình minh của ngày mới, sự phục sinh mới mà sự sống lại của Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Cũng có quan điểm khác cho rằng: Kitô giáo đã sử dụng từ Phục Sinh từ tên gọi Nữ thần Bình Minh của dân ngoại. Như vậy chúng ta biết do đâu có từ East – Hướng Đông – nơi mà mặt trời mọc lên. Một điều lý thú ở đây là tên của nữ thần và những từ được sử dụng để chỉ hướng mặt trời mọc và thậm chí toàn bộ mùa Xuân đều rất giống nhau.

Nữ thần Bình Minh

Vì vậy, có thể Kitô giáo đã có ý sử dụng từ này để truyền giáo, giúp những người ngoại giáo thích nghi với lễ Phục Sinh nhờ đó người mới tòng giáo cảm thấy điều quan trọng khi cử hành Phục Sinh là đón nhận ơn tái sinh, giống như bình minh của ngày mới.

Easter Meaning: Why is Easter Called Easter?

In this short video you will come to a better understanding of the origin and meaning of the word “Easter.”

First, it is important to understand that in most languages other than English and German, the root word for the season of Easter is actually Pasch as in Paschal or Passover.

As you probably remember, Jesus gathered with his disciples at the Last Supper to celebrate Passover. His Death and Resurrection align with Passover. Still today the date for Easter moves and aligns with the same dates as Passover. Why is this important? Because Jesus is the new Paschal Lamb that was sacrificed and ushered in a New Covenant.

So, keep in mind that the Church recognizes this connection to Passover and the New Convent in the word they use for the season of Easter.

So, where did he word Easter come from?
There is some debate about this, but it likely has two possible origins.

Ostara by Johannes Gehrts, created in 1884 and published in 1901. (Public domain)

First, the root word for Easter may be “austron” which means “dawn.” So, the season of Easter may be a reminder of the new dawn, the new Resurrection that Jesus’ Resurrection gives to us.

The_Spring_by_Franz_Xaver_Winterhalter

It is also possible, that Christians adopted the word “Easter” from the name of the pagan goddess Eostre, the teutonic goddess of the dawn. This is where we get the word East, of course, which is the direction of Sunrise.

The challenge is that the name for the goddess and the words used to refer to the direction of the sunrise and even the entire season of Spring are all very similar. So, it may be that Christians adopted the word to help pagans adapt to the celebration of the Lord’s Resurrection or it may be that they felt it important to see Easter as a day and season of rebirth, just like the sunrise.

Tuyên Trần

***
Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: