Nhạc diễn ý bài Tin Mừng Chúa Nhật XVIII Quanh Năm, A

592

Thơ Thế Tuyên | Nhạc Quang Hoài | Trình bày Bá Hiếu