Home Truyền thông Ý nghĩa của từ “Mass”, “Missa”, “Thánh Lễ” trong Giáo Hội Công Giáo | Sổ tay Giáo Lý Viên

Ý nghĩa của từ “Mass”, “Missa”, “Thánh Lễ” trong Giáo Hội Công Giáo | Sổ tay Giáo Lý Viên

0
Ý nghĩa của từ “Mass”, “Missa”, “Thánh Lễ” trong Giáo Hội Công Giáo | Sổ tay Giáo Lý Viên

From “The Religion Teacher”
Từ loạt bài “Giáo Lý Viên” do Jared trình bày
và Peter Tran diễn dịch

Ý nghĩa của từ “Mass”, “Missa”, “Thánh Lễ” trong Giáo Hội Công Giáo

Cao điểm của phụng vụ trong Giáo Hội Công Giáo là Thánh Lễ. Trước đây quen gọi là “Lễ Misa”. Thánh Lễ hay lễ Misa có ý nghĩa gỉ? Nguyên ngữ của Thánh lễ hay Lễ Misa là gì? Từ Misa xuất hiện vào cuối cùng trong nghi thức phụng vụ thánh lễ khi linh mục chủ tế giải tán dân chúng bằng câu “Ite, missa est” Thánh Lễ đã xong, hãy ra về. (Trong nghi thức phụng vụ Thánh Lễ bằng các thứ tiếng hiện hành thì dùng câu: Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an!” hay “Ra đi loan báo tin mừng của Chúa…”– Go forth, the Mass is endded or Go and annouce the Gospel of the Lord or. Go in peace”)

Căn ngữ của Missa có nghĩa là đã xong, hay đã kết thúc và cũng có nghĩa là sứ mệnh truyền giáo bắt đẩu. Nên Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI có lần đã dẫn giải trong tông thư Sacramentum Caritatis số 51 (Bí tich lòng bác ái) rằng: Trước đây Missa hay Thánh Lễ có nghĩa là đã xong, đã kết thúc. Tuy nhiên, trong cách sử dụng của Kitô giáo, càng ngày Missa càng mang ý nghĩa sâu xa hơn: Missa ám chỉ sứ mệnh truyền giáo. Một ít từ ngữ ngắn gọn nầy diễn tả bản chất truyền giáo của Giáo Hội. Do đó, khi nghe hay nói chữ Mass, Missa hay Misa hay Thánh Lễ chúng ta phải hiểu theo ý nghĩa sâu xa nầy. Chúng ta qui tụ thành cộng đoàn dân Chúa để lắng nghe Lời Chúa và gắn bó với nhau trong sự hiệp thông qua Thánh Thể. Và rồi chúng ta ra về thi hành sứ mệnh truyền giáo để trở nên thân thể Chúa Kitô mà chúng ta vừa lãnh nhận. Chúng ta ra về để loan báo tin mừng! Chúng ta loan báo Tin Mừng trong chính cuộc sống mình.

The Meaning of “Mass” in the Catholic Church

The Catholic Church refers to the liturgy as the Mass. What does Mass mean? What is the word’s etymology? The name Mass comes from very end of the celebration of the liturgy. The priest pronounced in Latin “Ite, missa est,” which means “Go, it is dismissed.” Missa is the root word for “dismissed,” but also “mission.” Pope Benedict XVI once wrote: “In antiquity, missa simply meant ‘dismissal’. In Christian usage, however, it gradually took on a deeper meaning. The word ‘dismissal’ has come to imply a ‘mission’. These few words succinctly express the missionary nature of the Church.” (Sacramentum caritatis, 51) Therefore, when we hear or say the word “Mass” we should think about the deeper meaning. We gather as a congregation to hear the Word of God and join together in communion through the Eucharist. Then we go forth on a mission to become what we have received. We go forth to spread the good news! We spread the Gospel with our lives.

***
Xem bài khác trong Sổ Tay Giáo Lý Viên: