Giáng Sinh cầu chúc | Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên

295

Cùng quí độc giả website Cha Trương Bửu Diệp

Hang đá nghèo hèn đơn sơ,
Phủ che thế giới chơ vơ lạc đường.
An bình cứu độ tỏ tường:
Sống là tìm Chúa, đích đường trần gian.

Ngoài Chúa, mọi thứ tiêu tan,
Phù du trống rỗng lầm than tháng ngày.
Ai ngu bỏ Chúa bên ngoài,
Hận thù ghen ghét kéo dài khổ đau.

Giáng Sinh! Bạn hữu mau mau!
Cho Chúa một chỗ! Khổ đau không còn.
Tất cả sẽ đẹp sẽ tròn,
Đời người hạnh phúc đâu còn gì hơn.

Cha Diệp cầu Chúa ban ơn,
Đời sống hạnh phúc, cô đơn không còn.
Năm mới mọi chuyện vuông tròn,
Yêu người yêu Chúa, nổ giòn tháng năm.

Giáng Sinh cầu chúc

Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên