Tên thật của ông già Noel là gì?

63

Tri Khoan chuyển ngữ

Shutterstock

Philip Kosloski | 04/12/22

Ông già Noel (Santa Claus) có nhiều tên, chẳng hạn như Father Christmas và Kris Kringle, nhưng tên thật của ông là gì?

Ông già Noel được gọi bằng nhiều tên khác nhau trên khắp thế giới, gồm những tên như Father Christmas, Kris Kringle và Thánh Nicholas.

Tên thật của ông già Noel là gì?

Nhân vật thần thoại về ông già Noel dựa theo vị thánh ngoài đời thực được biết đến trong tiếng Anh là Thánh Nicholas.

Tên Santa Claus chỉ đơn giản là bắt nguồn từ từ tiếng Hà Lan Sinterklaas, dịch từ tiếng Latinh Sanctus Nicolaus.

Thánh Nicholas thường được cho là sống vào thế kỷ thứ 4 ở Myra, một vùng thuộc tỉnh Lycia của Đế quốc La Mã. Sống dưới thời Đế quốc La Mã, có lẽ ngài có tên Latinh là Nicolaus, mặc dù có thể tên Hy Lạp của ngài đã được sử dụng là Nikolaos.

Cái tên Santa Claus hiện đại về cơ bản là cùng một tên, mặc dù đã mang một đời sống riêng và thể hiện một nhân vật rất khác so với vị thánh ban đầu mà cái tên này chọn lấy.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 12/12/2022]