Tại sao Đức Thánh Cha đeo một dải thắt lưng?

807
https://lh4.googleusercontent.com/iAE3m8BI9JT91EcJsoQPo28cVHkDtNXVGM5SwoMgbzNx6JowLMAW1IYfxQ-zoJ7nWW-aMneF-xpNTqVclhPAP1kyFYxseBbgpQbHDYsyg6zX3glQtjQJBbvECxDgdMgV7Igp4p4H
Antoine Mekary | ALETEIA | I.MEDIA

Philip Kosloski

28 tháng Tám, 2019

Nó không đơn giản chỉ để giữ cho áo chùng của ngài được gọn ghẽ, nhưng thật ra có ý nghĩa rất sâu sắc

Khi đức giáo hoàng không dâng Lễ, ngài thường mặc một áo chùng trắng với một dải thắt lưng lớn màu trắng ngang thắt lưng của ngài. Tại sao?

Về thuật ngữ thì dải thắt lưng này được gọi là fascia, và được tất cả các thành viên giáo sĩ Công giáo theo Nghi Lễ Roma đeo từ năm 1624. Trong khi lúc đầu nó có mục đích thiết thực, rồi dải thắt lưng fascia này nhanh chóng được xem là biểu tượng tinh thần.

Theo tác giả James-Charles Noonan, Jr., trong quyển sách The Church Visible, “Đức Urban VIII chỉ thị việc sử dụng nó như một biểu tượng của cam kết sống đời tận hiến cho Đức Ki-tô.”

Cũng vậy, dải thắt lưng mang tính tượng trưng tương tự như dây thắt lưng (một dây thừng đơn sơ) được các linh mục thắt bên ngoài áo chùng trắng khi dâng Lễ.

Văn phòng cử hành các Nghi thức Phụng vụ của Đức Thánh Cha Phanxico giải thích về tính biểu tượng và lời nguyện được đọc trước khi đeo dây thắt lưng.

Dải dây lưng hoặc dây thắt lưng được thắt phía ngoài áo chùng và quanh thắt lưng, một dây được làm bằng len hoặc chất liệu phù hợp khác được sử dụng như một dây lưng … Theo ý nghĩa tượng trưng của các lễ phục phụng vụ thì dải thắt lưng tượng trưng cho đức tiết độ, đức tính mà Thánh Phaolo kể ra trong số những hoa trái của Thần Khí (x. Gl 5:22).

Lời nguyện đi theo, lấy ý trong thư Thứ Nhất của Thánh Phê-rô (1:13), nguyện rằng … “Lạy Chúa, xin thắt lưng con bằng dây thắt lưng của đức thanh sạch, và dập tắt trong tâm hồn con ngọn lửa của nhục dục, để đức khiết tịnh và trinh trong có thể ở lại trong con.”

Đức giáo hoàng và nhiều thành viên giáo sĩ khác đeo dải dây lưng fascia như là một sự nhắc nhở cam kết của các ngài với Đức Ki-tô và lời khấn đời độc thân.

Quả thật, mọi lễ phục mà giáo hoàng mặc đều có tính biểu tượng mạnh mẽ và không chỉ được chọn vì những lý do thực tế đơn giản, nhưng để nhắc nhở ngài và tín hữu về những trách vụ tinh thần của ngài.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 30/8/2019]