Viếng nhà thờ San Vitale ở Fovea, một vương cung thánh đường “gia đình” | Tri Khoan

702

Người đăng: Giáo hội Công giáo News vào tháng 4 02, 2021

Antoine Mekary | ALETEIA

Marinella Bandini | 05/03/21

Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 17: Các bà góa xuất phát từ điểm này để tham gia đoàn rước kiệu bảy nhóm cầu xin chấm dứt bệnh dịch.

Quý vị bấm vào đường dẫn này để xem ảnh

Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.

Ngày 17

Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea — chặng đàng của thứ Sáu trong tuần thứ hai Mùa Chay — là một nhà thờ “gia đình”. Truyền thống kể rằng nó được xây dựng nhờ sự dâng cúng của một bà góa giàu có người La Mã tên là Vestina, để tôn vinh các thánh tử đạo Gervasius và Protasius (thế kỷ thứ III), những vị thánh được Thánh Ambrôsiô tìm thấy hài cốt trước đó ở Milan, và lòng sùng kính các vị đã lan rộng.

Vương cung thánh đường cũng được cung hiến cho những người mà truyền thống cho biết là cha mẹ của các vị tử đạo: Vitale — có thánh tích được lưu giữ trong vương cung thánh đường này — và Valeria, cũng là người tử đạo. Vitale, một sĩ quan quân đội, đã bị giết ở Ravenna, nơi ngày nay vẫn còn tôn kính ngài.

Để ghi nhớ sự dâng cúng của bà Vestina, Thánh Grêgôriô Cả muốn vương cung thánh đường này là nơi các bà góa sẽ tham gia “cuộc rước kiệu bảy nhóm” mà ngài thiết lập để khẩn xin Chúa chấm dứt bệnh dịch đang hoành hành ở Roma. Đoàn rước bắt đầu từ bảy điểm trong thành phố và tập trung về Đền thánh Phêrô.

Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea nằm thấp hơn mặt đường, gần như không thể nhìn thấy với hầu hết mọi người. Nó đã được sửa chữa nhiều lần cho đến năm 1475, Đức Xitô IV đã thu nhà thờ lại thành một gian giữa. Năm 1859, Đức Piô IX cho xây cầu thang đặc trưng ở lối vào, đi xuống dưới do mặt đường đã nâng lên.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3:16)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Roma.

Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea (bên ngoài). Cơ sở nhà thờ có niên đại từ thế kỷ thứ 4. Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Bên trong Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea, nhìn từ góc cao. Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Bên trong Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea. Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Cung thánh của Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea. Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Bàn thờ của Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea. Vương cung thánh đường được xây dựng để tôn vinh các thánh tử đạo Gervasius và Protasius, và sau đó cũng được cung hiến cho các thánh Vitale và Valeria, theo truyền thống họ là cha mẹ của các vị tử đạo. Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Thánh tích của các Thánh Gervasius và Protasius, được lưu giữ tại Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea. Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Thánh tích của Thánh Vitale, được lưu giữ trong Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea. Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea. Trên bàn thờ là Sách lễ với phụng vụ chặng viếng. Vương cung thánh đường San Vitale ở Fovea thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 31/3/2021]