RIP | Anh Micae Huỳnh Ngọc Chân

1724

CÁO PHÓ

CCS Philipphê Minh Vĩnh Long báo tin:

     Họp mặt 2012 tại Vĩnh Kim

ANH MICAE HUỲNH NGỌC CHÂN

64 tuổi
Cựu Củng Sinh P. Minh Vĩnh Long
(Lớp 68, Vĩnh Kim)

Mất vào lúc 16 giờ 30, ngày17.4.2019
Thánh Lễ An Táng vào lúc 9 giờ ngày Thứ Bảy 20.4.2019
Tại Nhà Thờ Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Xin anh em P. Minh góp lời cầu nguyện
xin Chúa khoan dung và nhân hậu
sớm đưa linh hồn Micae về chốn nghỉ ngơi muôn đời.

Đại diện CCS P. Minh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài