Khác biệt giữa Núi Ô-liu và Vườn Ghết-sê-ma-ni là gì?

1451
Snapshots of The Past | Flickr CC by SA 2.0
18 tháng Tư, 2019
Các tác giả Tin mừng có chỉ về cùng một nơi không?
Trong Tin mừng của Thánh Mác-cô, sau bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su và các môn đệ của Ngài “đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các ông: ‘Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện’” (Mc 14:32). Đồng thời, trong Tin mừng theo Thánh Mát-thêu, “hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu” (Mt 26:30).
Vậy là nơi nào? Các ngài lên Núi Ô-liu, hay Vườn Ghết-sê-ma-ni? Hay nó là cùng một nơi?
Núi Ô-liu là một phần của rặng núi tách biệt Giê-ru-sa-lem khỏi sa mạc Giu-đê-a. “Ngọn núi” đặc biệt này là đỉnh trung tâm, và trông giống như một ngọn đồi đá khổng lồ. Nó đã từng là một nơi có rất nhiều cây ô-liu.
Vườn Ghết-sê-ma-ni là một khu vườn nằm ở chân Núi Ô-liu. Theo nghĩa đen tên này có nghĩa là “ép dầu” và mang ý nghĩa chỉ về sự hiện hữu của những cây ô-liu trong vùng.
Để trả lời câu hỏi, sau Tiệc Ly, Chúa Giê-su và các môn đệ đi đến núi Ô-liu, và cụ thể hơn, là Vườn Ghết-sê-ma-ni nằm ở dưới chân núi.
[Nguồn: aleteia]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 20/4/2019]