Thánh Lễ tiễn chân cụ cố Augustinô Nguyễn Văn Nhã, Nam Úc

571

Kính thưa quí Ông Bà Anh chị em.
Hôm nay Ông Bà anh chị em có dịp tham dự thánh lễ
tiễn chân cụ cố Augustinô Nguyễn Văn Nhã ở Nam Úc.
Không mấy ai trong chúng ta biết cụ.
Tuy nhiên gia đình có xin Thánh lễ tiễn chân
và nếu được thì “thông công” cho người khác.
Mục đích chỉ xin thêm một lời cầu cho linh hồn Augustinô Nguyễn Văn Nhã.
Chắc chắn Chúa sẽ không quên chúng ta trong việc bác ái nầy.
Kính mời
Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên