Chúc mừng anh em có bổn mạng Anrê trong GĐ Thánh Quí

1364

Hình Thánh Anrê ở Đại Vương Cung Thánh Đường Latêranô, Rôma

Chúc mừng tất cả anh em GĐTQ bổn mạng Anrê,
đặc biệt Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa, Cồn Phước, Việt Nam
và Anrê Nguyễn Trung Thành, Adelaide, Australia.

Anh Sáu Nghĩa bên chị Sáu, hôm VMTX ở Chủng Viện, mừng 45 năm hôn phối.
Hiểu biết, tâm huyết với việc Chúa, việc chung.

Bạn Anrê Nguyễn Trung Thành
Lam lũ, vất vả và nhiệt thành với việc Chúa, việc chung.

Xin Chúa chúc lành và ban muôn ơn lành cho anh Sáu, bạn Thành
và tất cả những anh em có thánh bổn mạng Anrê.
Nhiều khi bị đóng đinh ngược… nhưng Chúa làm ngược thành xuôi, êm ru bà rù.
Amen.