Nước Trời Như Kho Tàng Chôn Giấu Trong Ruộng | Chúa Nhật 17 TN A | Vô Hạ

987

vô hạ

Painting: King Solomon - Alex LevinVua Salomon (990 TCN – 931) theo Thánh Kinh, lên ngôi kế vị vua cha  Đavit. Ông chỉ xin Chúa cho sự khôn ngoan để cai trị dân và ông được đẹp lòng Chúa, nên từ đó vương quốc trở nên ổn định thái bình thạnh trị hơn. Bài đọc 1 nầy dẫn tới ý chính của Bài Phúc âm hôm nay là sự khôn ngoan của người đi tìm kho báu và ngọc quí. Khi gặp được họ bán tất cả tài sản để mua thửa ruộng và viên ngọc ấy. Điều nầy dạy mọi người phải dám sẵn sàng hy sinh tất cả để chiếm cho được kho báu nước trời như lời Chúa trong 3 bài Thánh Kinh bên dưới Chúa Nhật 17 Thường Niên  A ngày 26.07.2020 nầy.

Bài Ðọc I. Trích sách Các Vua quyển nhất 3:5, 7-12

https://dpchurchsermons.files.wordpress.com/2013/12/solomon.jpgTrong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng: “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi”. Salomon thưa: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế vị Ðavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này?”

Ðiều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng: “Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán, thì đây Ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi”.

Bài Ðọc II: Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma 8:28-30.

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì Người giúp họ được sự lành, họ là những người theo dự định của Chúa, được kêu gọi nên thánh. Vì chưng, những kẻ Chúa đã biết trước, thì Người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Những ai Người đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; mà những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho họ được vinh quang.

Tin Mừng: Mt 13: 44-52.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: Các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa rằng: “Có”.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước Trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình”.

Vài nhận xét và suy niệm

Bình thường vua chúa thế gian nào lên ngôi, cũng tập trung rất nhiều nhà thông thái và chuyên gia để giúp trị nước. Ở đây, vua Salomon còn đi xa hẳn hơn thế nữa, ông tiến thẳng tới ngọn nguồn khôn ngoan là chính Chúa, để giúp ông thi hành sứ vụ vừa phần đời là “tân dân” hay “thân dân” như lời dạy trong sách Đại Học của Minh Triết Á Đông. Rồi cũng vừa theo mặt đạo là dọn đường ngàn năm trước, cho Đấng Cứu Thế lập vương quốc mới là Nước Trời, theo bài Tin Mừng bên trên, qua trung gian Giáo Hội Chúa ở trần gian

Vào bài Tin Mừng, câu 44 trong dụ ngôn: Người kia gặp được kho tàng đấu kín trong ruộng, liền che chắn lại để tránh bị kẻ khác biết, rồi tìm cách mua thửa ruộng ấy để chiếm hữu kho báu. Thái độ của người gặp kho tàng, được ký lục Phúc Âm đưa vào đây, không đề cập tới mặt luân lý, nên dễ làm cho những người hiểu biết ít nhiều luật lệ sở hữu kho tàng hay báu vật xưa nay, cũng như luật lệ minh bạch về khai thác tài nguyên trên đất tư nhân, khó hiểu nếu không nói là bị đả kích nặng, shock.

Nhưng cũng nhờ đó mà đời sau biết được thói đời u ám của loài người từ nhiều ngàn năm trước. Kẻ tu người phàm, trong đạo ngoài đời, ở đâu cũng có hạng “con cái của bóng tối” như cá tốt xấu trong lưới thả dưới biển nơi đoạn cuối của bài Phúc Âm hôm nay.

Ý chính được dùng trong dụ ngôn làm bài học hôm nay, là Chúa không cố ý để cao tấm gương con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng (Luca 16:1-8)  theo nghĩa đen như câu 44 trên, mà phải hiểu Chúa chỉ muốn nêu lên thái độ khôn ngoan biết quí trọng kho tàng và quyết tâm để được kho báu đó.

Nếu cắt Lời Chúa từng chữ từng câu ra khỏi mạch văn, ngữ cảnh hay nghĩa rốt ráo của Thánh Kinh và lịch sử cứu chuộc, thì tối nghĩa và khó hiểu lắm, mà phải đọc Lời chúa theo nghĩa toàn thể. Tức là Đạo Chúa từng bước thời Cựu Ước rồi tới thời Tân Ước, theo lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu, là phổ quát, giảng dạy cho muôn dân, đạo chung, công giáo cho hết mọi người, mà không che chắn, chôn giấu dành riêng cho ai.

Và những người được ơn lành ngộ đạo Chúa rồi, thì mở rộng tâm hồn ra và có bổn phận cũng như nhiệm vụ rủ rê khuyên nhũ người chung quanh cùng tìm đến kho tàng và ngọc quí để cùng nhau chung hưởng phần thưởng bất diệt trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Dụ ngôn kế tiếp của đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy hình ảnh đẹp và dễ chấp nhận hơn cho mọi thời là nhà buôn hiểu biết giá trị viên ngọc, nên bán mọi thứ để mua viên ngọc đó.

Hai dụ ngôn đầu cho biết kho tàng hay viên ngọc là Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu đến với con người để lập Nước Trời mới với giao ước mới ngắn gọn, là kính Chúa và yêu người.

Nước Trời nầy bắt nguồn từ tâm hồn con người do ơn Chúa và sự cộng tác của con người, khiến các thánh tử đạo tìm được kho tàng thật sự là khôn ngoan chọn Chúa, liều mình từ bỏ mọi thứ đến nỗi  dám chết vì người yêu là Chúa.

Rồi các tông đồ là những người tiên phong, qua Phêrô khám phá kho tàng châu ngọc là Thầy, Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống (Mt 16, 13-19) và cuối cùng đã chịu đóng đinh ngược tại Roma để chứng minh sự khôn ngoan chọn Chúa là đúng.

Kế tiếp, nhiều thế hệ nam nữ thanh niên, một khi khám phá ra viên ngọc quí là tình yêu Chúa rồi, thì từ bỏ danh lợi thú của lối sống đời thường mà dành cả cuộc đời với cách sống tu hành, phục vụ Chúa qua Giáo Hội tại trần thế.

Có một chú giải đáng kể trong quyển Kinh Thánh Việt Nam rằng người thương gia được hiểu là Chúa Giêsu và viên ngọc quí là con người: Nên Con Thiên Chúa đã hi sinh tất cả vì loài người chúng ta (2cor 8:9; Pl 2: 6-11). Cùng một ý tưởng trên, những nhà truyền giáo tác giả sách Mục Lục ngày xưa đã có cùng thị kiến trong câu kinh phép gẫm lần hột mùa Chay, chừng chục thứ năm rằng: “Ớ linh hồn, mầy hãy biết mầy là giống quí trọng là thế nào nên Chúa đã mua mầy một giá rất cao thế ấy …”

Cũng giống như dụ ngôn cỏ dại trên ruộng lúa trong Mt 13:24-43, Nước Trời như mẻ lưới quăng xuống biển bắt nhiều thứ cá tốt xấu. Theo luật Moisen, cá có vảy là tốt, ăn được, không vảy là xấu, bỏ đi. Trên thế giới và cả trong Giáo Hội Chúa cũng có loại người tốt xấu. Chúa cho ngày giờ và mong chờ kẻ xấu thống hối ăn năn, để được sống còn, nếu cố tình chọn ác xấu thì ngày sau hết các Thiên Thần sẽ ném chúng vào lò lửa. Thật sự, sau cái chết mỗi người sẽ thấy ngay kết quả “thiện ác đáo đầu chung hữu báo” như trong Truyện Lúc Vân Tiên của tác giả Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) ứng nghiệm với mỗi mình theo niềm tin tôn giáo ngay rồi.

Cuối đoạn Tin Mừng Chúa đề cao nhà thông thái được huấn luyện tinh thông lời hứa trong Cựu Ước, để làm nền cho Nước Trời Tân Ước như các Tông Đồ, biết ứng dụng điều cũ và mới, văn hoá Đông và Tây như Thánh Phaolô sau nầy, trong việc loan truyền nước Chúa.

Tóm lại. Xin ghi vài hàng về một doanh nhân Hoa kỳ và cũng là nguời Mỹ thành đạt tiên phong trong việc khoan dầu. Đó là Đại tá Edwin Drake (1819-1880). Dầu hỏa còn được gọi là vàng đen. Được Đại Tá Drake khoan giếng đem lên khỏi mặt đất vùng Pennsylvania, Hoa Kỳ năm 1858. Lần đầu tiên nhiên liệu nầy được dùng để thắp đèn thay cho mỡ cá voi hay động vật trước đó. Sau nầy dầu trở thành nhiên liệu chạy các loại máy móc, giúp nhân loại phát triển vượt bậc, ông đã gặp nhiều thất bại, đã bị gán cho tiếng “người rồ, kẻ khùng” trước khi thành công nhờ kiên trì và viển kiến. Coi như ông vừa là người khám phá cũng vừa là nhà phát minh vĩ đại thời đó về khoa học dầu khí.

Cũng vậy, khám phá ra Chúa hay căn tính của nước trời và đi theo, là lội ngược dòng với thói đời phù danh lợi thú. Thờ Ông Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá như tử tội nô lệ, cũng là phần nào như ông Drake, chấp nhận ngu dốt, điên khùng với Chúa, trong niềm tin khám phá đúng của mình và là sự khôn ngoan sau cùng như ông Colonel Dake lúc thành công.

Đôi dòng tâm kinh.

Xin Chúa chỉ dẫn và soi sáng thêm để con biết đâu là kho tàng đích thực, và dám từng bước chuẩn bị để đạt được kho tàng đó. Xin cho các nhà làm luật biết thấy rõ và tôn trọng lề luật mà Chúa đã ghi khắc trong tâm khảm mỗi người.

Xin cho các vị vua chúa quan quyền ơn khôn ngoan, để phục vụ mọi người trên nền tảng công bình và bác ái.

Xin cho mỗi người biết sử dụng sự khả năng Chúa cho để tìm ra nguồn gốc của sự khôn ngoan là chính Chúa.

Xin cho mỗi người trong xứ đạo chúng con biết đón nhận và thừa hưởng những kho tàng của nước Chúa, để chúng con được thánh hóa từng bước trong cuộc đời hiện tại và đạt tới hạnh phúc muôn đời.