Chuyện vui trong lớp Giáo Lý tháng Tư 2021 | Vo Ha

418

Một từ ngữ ghép nối vui vui hay hay “Đinh Thập Giá”.

Phải cám ơn những Vị Thầy ngày trước đã dạy mình và bạn bè nhiều thời, học qua vài năm Nhập Môn Triết Học Đông Phương hay Nền Minh Triết (Sự Khôn Ngoan) Á Đông. Trong môn học nầy, có một tín chỉ Phật Giáo. Qua đó cũng có thể gặp được những triết lý giúp ích cho cuộc sống nầy. Thí dụ như trồng ớt thì được ớt, trồng cam được cam. Làm ác, thì sự ác bám theo như chiếc xe theo chân con vật kép xe (Kinh Pháp Cú, phẩm 1, câu 1).

Rồi lâu nay,  mình cũng có theo dõi một số khóa tu học của Quí Thầy Nhà Chùa, trong đó có Vị Thầy đề cập tới từ ngữ “Bồ Đề Gai” một cách khôi hài vui vẻ ngụ ý giáo dục đại chúng cách thâm sâu.

Bồ đề là cây được quí trọng vì che bóng lớn cho Đức Cồ Đàm trong 49 ngày đêm tới lúc đắc đạo. Nên nói tới “Bồ Đề Gai” có nghĩa là nổi cơn tham, sân (giận) si (mê sự trái) mạn (kiêu ngạo) nghi (nghi ngờ) và ác kiến khi làm sự đạo, việc tốt hay Phật sự của tín đồ và cả tu sĩ.

Tức cảnh từ ngữ trên, mình bèn tự chế ra từ “Đinh Thập Giá” cho mình. Thập giá là cây cũng được tôn kính quí trọng vì chở mình Chúa Cả khi chịu đóng đinh chuộc tội cho cả và loài người ta. Thí dụ như đang phục vụ bàn thánh hay trong nhà Chúa, mà có gì trái ý, thì mình nổi xung thiên lên ngay, hay lục căn bất tịnh. Lúc mình đang trong cơn thịnh nộ lớn nhỏ, mà  ai có lòng tốt, nhắc khéo mình rằng: Bạn đang trổ “đinh thập giá” hay “đinh thập giá” của bạn đang mọc ra kìa, thì mình xìu xuống ngay như chiếc bong bóng no hơi đụng phải vật bén nhọn.

Cám ơn quí học trò và Thầy Cô.

vo ha