Viếng nhà rửa tội Thánh Gioan Lateran với những người vừa chịu phép rửa | Tri Khoan

403
Phant | Shutterstock

Marinella Bandini | 10/04/21

Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 52: Chính Hoàng đế Constantine được cho là đã chịu phép rửa tại đây.

Quý vị bấm vào đường dẫn này để xem ảnh

Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.

Ngày 52

Hôm nay chúng ta trở lại với Đền thờ Thánh Gioan Lateran, chính xác hơn là đến Nhà Rửa tội. Trong ngày này sau giờ Kinh chiều, những người được rửa tội trong Lễ Vọng Phục sinh xếp cất áo choàng trắng. Do đó, tên gọi xa xưa của ngày Chúa nhật thứ hai Phục sinh là “in albis (vestibus)” (“áo trắng”). Có một thời gian người mới được rửa tội nhận được một “agnus Dei”, một huy chương nhỏ bằng sáp có hình Chiên Thiên Chúa.

Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran là một tòa nhà hình bát giác từ thời Hoàng đế Constantinus, đứng cạnh vương cung thánh đường. Chính Hoàng đế Constantine được cho là đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội tại đây. Vào thế kỷ thứ 5, cấu trúc đã có hình dạng hoàn chỉnh và nó được sử dụng kể từ đó. Nhà Rửa tội đã được tu sửa nhiều lần để phù hợp với ý thích của những thời đại khác nhau, nhưng không bao giờ thay đổi về căn bản.

Vào thế kỷ thứ 5, Nhà Rửa tội được làm phong phú thêm với ba nhà nguyện ở phía đông, tây và bắc (sau này được gỡ bỏ năm 1586). Vào thế kỷ thứ 7, Đức Giáo hoàng Gioan IV, người gốc Dalmatia, đã xây một nhà nguyện mới để lưu giữ thánh tích của các thánh nhân cùng quê hương với ngài, đặc biệt là Thánh Venantius và Thánh Domnion, tạo thành tên gọi của Nhà nguyện.

Vào thế kỷ 12, gian trung tâm của Nhà Rửa tội nhận được thánh tích của một số vị tử đạo. Các gian cung thánh phụ được chuyển đổi thành nhà nguyện Thánh Cyprian và Justina và Thánh Rufina và Secunda. Tượng Đức Mẹ và Chúa Con, được gọi là “Madonna del Fonte” (“Đức Mẹ Suối ơn thiêng”), trong Nhà nguyện Thánh Venantius có từ cuối thế kỷ 13.

Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. (Cv 4:20)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Rôma.

Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran. Nhà Rửa tội là một tòa nhà hình bát giác có từ thời Hoàng đế Constantinus, đứng cạnh nhà thờ.
Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran. Vào thế kỷ thứ 5, cấu trúc này đã có hình thức hoàn chỉnh, và nó được sử dụng kể từ đó.
Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran. Chính Hoàng đế Constantine được cho là đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội tại đây.
Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran (giếng rửa tội). Sau giờ Kinh chiều vào ngày này, những người được rửa tội trong Lễ Vọng Phục sinh cởi bỏ áo choàng trắng. Do đó, tên xa xưa của Chúa nhật thứ 2 Phục sinh là “in albis (vestibus)” (“áo trắng”).
Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran. Nhà nguyện Thánh Venantius được xây dựng vào thế kỷ thứ 7 bởi Đức Giáo hoàng Gioan IV, người gốc Dalmatia, để rước thánh tích của các vị thánh cùng quê hương của ngài, đặc biệt là Thánh Venantius và Thánh Domnion.
Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran. Trong nhà nguyện Thánh Venantius, “Đức Mẹ Suối ơn thiêng” được tôn kính. Ảnh có từ thế kỷ 13.
Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran. Chi tiết bức tranh khảm gian cung thánh của nhà nguyện Thánh Venantius.
Nhà Rửa tội Thánh Gioan Lateran. Vào thế kỷ 12, các phòng áo phụ đã được chuyển thành nhà nguyện các Thánh Cyprian và Justina (ảnh) và các Thánh Rufina và Secunda.

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 22/5/2021]