Tuần lễ liên tôn tuyệt vời của Đức Thánh Cha Phanxicô

381

Tri Khoan chuyển ngữ

https://lh3.googleusercontent.com/p1Q3_3l0VNJNZlX1hbOeTgVsBedTNCuTUmE1CIMqeszG8BYjPORIUXU-CdBcrTqoQwEUtKzFpsUHa2vOn3h1-qTrUMx0nfjInPQ0QZbd5EUrynstOtCDi2YTltkkyrKx4UXFns5f=w640-h320
Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media for Aleteia | 08/10/21

Ngài đã tiếp tục những nỗ lực to lớn của các vị lãnh đạo tiền nhiệm của ngài, và thêm vào một số cố gắng khác nữa.

Một năm sau khi công bố Tông huấn Fratelli tutti – thông điệp kêu gọi “tình anh em phổ quát và tình bạn xã hội” của Đức Thánh Cha Phanxicô – Đức giáo hoàng đã đánh dấu thời gian này bằng một trong những chuỗi đối thoại liên tôn lớn nhất trong triều đại giáo hoàng của ngài.

Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng Mười năm 2021, Đức Giáo hoàng đã gặp riêng với Đức Đại Imam của Đại học Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb; Đức Thượng phụ của Constantinople Bartholomew I; Đức Tổng giám mục Canterbury Justin Welby; cũng như Đức Tổng Giám mục Hilarion, đại diện của Giáo hội Chính thống Nga ở Roma. Trong những năm gần đây, tất cả các vị này đều trở thành khách thường xuyên của Điện Tông Tòa.

Vị đứng đầu Giáo hội Công giáo đã cùng với các nhà lãnh đạo này và nhiều vị khác tham dự trong ba hội nghị thượng đỉnh liên tôn tại Roma. Kết quả đầu tiên là lời kêu gọi chung về việc bảo vệ môi trường tốt hơn trước thềm hội nghị COP26; hội nghị thứ hai quy tụ các tôn giáo xoay quanh dự án Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu, một trong những sáng kiến giáo dục lớn của Tòa Thánh; cuối cùng, lần thứ ba cầu nguyện cho hòa bình diễn ra dưới chân Hý trường La Mã với Đức Thánh Cha.

Vào cuối bốn ngày này, các lĩnh vực mà Đức Phanxicô nhấn mạnh hợp tác với những người thuộc các tín ngưỡng khác đã nổi lên cách rõ ràng. Ngài tập hợp các chủ đề lại dưới chủ đề truyền thống là hòa bình thế giới — như một sự kế thừa các cuộc họp ở Assisi của Đức Gioan Phaolô II — và hợp tác trong phản ứng chung cho các câu hỏi về sinh thái – “ngôi nhà chung” của mọi người thuộc tất cả các tôn giáo và không có tôn giáo – và về vấn đề giáo dục. Đức Giáo hoàng cũng trở thành người bảo vệ cho “nền giáo dục tình huynh đệ” phù hợp với Văn kiện cùng tên được ký tại Abu Dhabi vào năm 2019.

Một bài học khác: trong ba lĩnh vực này, chúng ta thấy rằng Đức Thánh Cha Phanxicô chắc chắn có các bộ và ủy ban thực hiện công việc của họ trong các lĩnh vực tương ứng. Tuy nhiên, vai trò then chốt giữa tôn giáo và các chủ đề thuộc ngoại giao, sinh thái và giáo dục hiện nay dường như được hỗ trợ một cách có hệ thống bởi Cộng đoàn giáo dân Sant’Egidio, cánh tay phải thực sự của Đức Giáo hoàng.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/10/201]