Thống kê: Làn sóng di cư của các linh mục giữa các Châu Lục

802
Chrism Mass At St Peter’s, April 18, 2019 © Vatican Media

Ghi chú của Văn phòng Trung tâm Thống kê Giáo hội

09 tháng Bảy, 2019 17:53

MARINA DROUJININA

Ngày 6 tháng Bảy, 2019, L’Osservatore Romano báo cáo Văn phòng Trung tâm Thống kê Giáo hội soạn một ghi chú ngắn, để xác định số lượng làn sóng di cư của linh mục giữa các Lục địa.

Bản phân tích liên quan đến giới giáo sĩ giáo phận và tình hình thống kê trong bốn giai đoạn: 1978, năm tham khảo, 2005, 2013 và 2017.

Sự dịch chuyển của các linh mục giáo phận trên thế giới năm 2017 với con số dưới 19.000 người, gần tương đương với con số năm 2013 và tăng 21,3% so với phong trào di cư năm 2005. Ngược lại, so sánh với những số liệu của năm 1978, con số đã giảm bớt rất nhiều với mức độ 25.9%.

Trong khoảng thời gian được kiểm tra, Châu Phi và Châu Á cho thấy những mức độ cân bằng không tốt, nghĩa là con số các linh mục giáo phận đến từ những Châu Lục khác vẫn luôn ít hơn so với số linh mục rời bỏ Châu Lục.

Châu Âu trong các năm 2013 và 2017, và Châu Đại dương trong các năm 2005, 2013 và 2017, cho thấy những mức độ cân bằng về di trú tốt. Trong suốt khoảng thời gian được nghiên cứu, Châu Mỹ là Châu Lục cho thấy sự cân bằng di cư rất tốt.

Bản ghi chú giải thích rằng trong khoảng thời gian 1978-2017, làn sóng di cư của các linh mục giữa các Châu Lục chắc chắn đóng một vai trò quan trọng, nhưng khá giới hạn trong Giáo hội Công giáo. Không thể loại trừ sự gia tăng những phong trào di cư của các linh mục trong những năm sắp tới.

Văn bản cũng cho biết thêm rằng linh mục đoàn thuộc Châu Âu và Châu Mỹ là lâu đời nhất và suy yếu do những tỷ lệ đổi mới rất thấp. Trong tương lai, Đại lục Châu Á và đặc biệt là Châu Phi, là những nơi mà số ứng viên tiến chức linh mục vẫn chưa phát triển, có thể thay thế những nhiệm vụ được thực hiện bởi các linh mục của Châu Lục Lâu đời và Bắc Mỹ cho đến hiện tại, hứa hẹn một sức sống đổi mới cho các nhóm giáo hội.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 10/7/2019]