Thánh lễ Phục Sinh, Thông điệp Phục Sinh và Phép lành “Urbi et Orbi” | 16.04.2017 Vatican

1099

Vatican | Tiếng Việt

Lúc 2h55 chiều giờ Việt Nam, Chúa Nhật ngày 16.04.2017, Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh Lễ Phục Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican. Cuối Thánh Lễ, từ bao lơn chính giữa của Đền thờ Thánh Phêrô, Ngài công bố Sứ điệp Phục Sinh và ban Phép lành với Ơn Toàn Xá cho thành Roma và toàn thế giới.