Thánh lễ làm Phép Dầu Thứ Năm Tuần Thánh tại Rôma

1209

Vatican | Tiếng Việt

Lúc 14h25 (2h25 chiều) giờ Việt Nam, thứ năm Tuần Thánh ngày 13.04.2017, Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh lễ làm phép dầu, thứ Năm Tuần Thánh, trong đó Ngài làm phép các dầu thánh, được dùng cho các bí tích và các lễ truyền chức.