Giáo hội Công giáo ở Nga sắp xếp lại điều tra phong thánh của các vị tử đạo thế kỷ 20

467
10 vị tử đạo Công giáo Nga thuộc thế kỷ 20 với tiến trình điều tra phong chân phước đang diễn ra. / Ruskatolik.ru

CNA Staff

Moscow, Nga, 5 tháng Sáu, 2021 / 08:40 am

Giáo hội ở Nga đã sắp xếp lại án điều tra chân phước của những người Công giáo thế kỷ 20 mà họ hy vọng sẽ được chính thức công nhận là những vị tử đạo.

ACI Stampa, đối tác bản tin tiếng Ý của CNA, cho biết, phiên họp thứ 10 của tòa án giáo phận sắp xếp lại tiến trình phong chân phước diễn ra vào ngày 21 tháng Năm.

Đức Tổng Giám mục Paolo Pezzi, nhà lãnh đạo Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow, chủ trì phiên họp.

Tổ chức đã được nhắc nhở giảm con số ứng viên phong thánh từ 15 xuống còn 10.

Tiến trình này hiện chính thức được gọi là “Điều tra án phong chân phước hoặc công bố các vị tử đạo là Tôi Tớ Chúa, đức Giám mục Antony Malecki, giám mục hiệu tòa của Dionysiana, giám quản tông tòa của Leningrad, và chín bạn đồng hành đã bị giết vì sự thù ghét đức tin.”

Cùng với Đức Giám mục Malecki (1861-1935) là án của Cha Constantine Budkiewicz (1867-1923), Cha Jan Trojgo (1881-1932), Cha Pavel Chomicz (1893-1941), Cha Frantiszek Budrys (1882-1937), Cha Antony Czerwinski (1881-1938), Mẹ Catherine Abrikosova, O.P.L. (1883-1936), và một nữ giáo dân Camilla Kruczelnicka (1892-1937).

Bộ Phong Thánh đã chấp thuận việc bổ sung thêm hai ứng viên khác vào nhóm, Đức Cha Karol Śliwowski (1855-1933) ở Vladivostok và Cha Anthony Dzemeshkevich (1881-1938), người từng phục vụ tại các giáo xứ ở Nizhny Novgorod và Vladimir.

Tất cả các ứng viên đã chết sau Cách mạng Nga và sự thành lập tổ chức Bolshevik của Liên bang Xô viết.

ACI Stampa cho biết rằng 3 ứng viên không còn là thành viên trong nhóm gồm: Cha Epiphany Akulov (1897-1937), Cha Potapy Emelianov (1884-1936), và Sơ Rosa of the Heart of Mary, O.P.L. (1896-1944).

Trong khi đó, 3 linh mục thuộc Dòng các Cha Maria – Cha Andrej Tsikoto (1891-1952), Cha Janis Mendriks (1907-1953), và Cha Fabian Abrantovich (1884-1946) – bị loại khỏi tiến trình điều tra ở Nga. Nhưng án điều tra của các ngài bây giờ sẽ được chính dòng của các ngài ở Ba Lan thực hiện, cũng như trường hợp của Cha Stanislaus Szulminski, linh mục hội truyền giáo Pallottine (1894-1941).

Việc sắp xếp lại giúp cho tổng giáo phận có thể thúc đẩy tiến trình phong chân phước cho các Tôi tớ Chúa đã sống và làm việc trên lãnh thổ của nước Nga ngày nay, và sự tôn kính riêng dành cho các ngài được thiết lập.

Trong vòng một vài năm sẽ có thể hoàn thành giai đoạn cấp giáo phận cho tiến trình và chuyển các trường hợp lên Bộ Phong Thánh.

[Nguồn: catholicnewsagency]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 7/6/2021]