Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi | Thơ – Nhạc & Ảnh diễn ý bài Phúc Âm

1094

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Ngâm thơ: Trà Lý | Nghe và Download File MP3

VIDEO NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Ngọc Điệp | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn
Nghe và Download File MP3 | File PDF

PANÔ PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

Franc Lee

Xem bài liên quan:

Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi