Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống | Chúa Nhật Hiện Xuống | Vo Ha

590

vo ha

https://i.pinimg.com/originals/93/df/f9/93dff9dbfe3273e09489fd4c42e09532.jpgChúa Nhật nầy 23.05.21 kết thúc mùa Phục Sinh. Phụng Vụ thánh của Giáo hội Công Giáo tập trung vào vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần trong việc tiếp tục và hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa.

Kính nguyện Chúa Thánh Thần, cực Thánh Ngôi Ba Thiên Chúa “và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy”.

Thêm nữa, đức Tin Kitô giáo dạy Chúa Thánh Thần là một Ngôi Vị (Person) trong nhất thể Ba Ngôi Thiên Chúa (One Trinity). Người còn được tôn thờ với nhiều danh hiệu khác: Thần Khí, Đấng An Ủi, Cố Vấn Tối Cao, Thần Linh Sáng Tạo, Đấng Thánh Hóa, Đấng Phù Trợ … Người cùng và luôn làm viêc chung trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Ta cùng đọc những bài lời Chúa bên dưới và đặc biệt hôm nay, xin Thánh Thần là tác giả chính của Thánh Kinh, soi sáng cho chúng con những lý lẽ mầu nhiệm của đạo thánh Chúa.

https://i.pinimg.com/564x/57/44/ac/5744ac07861dd07fb930ed94a7bb03a3.jpgBÀI ĐỌC I: Cv 2, 1-11
“Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ.
Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!” [Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.

https://i.pinimg.com/564x/9a/85/ee/9a85eeb53b5055f558fa57327919590c.jpgBÀI ĐỌC II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13 
“Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, không ai có thể nói “Đức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tùy theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.

PHÚC ÂM: Ga 20, 19-23 
“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

https://i.pinimg.com/564x/50/11/93/501193da37352357711b5a6147200820.jpg

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. 

Đôi Dòng ghi chú và tâm tình

Bài đọc I, Sách Tông Đồ Công Vụ của Thánh Luca tường thuật Thánh Thần hiện xuống qua hình lưỡi lửa, đậu trên những người tụ họp một nơi vào ngày Lễ Ngũ Tuần.

Lễ Ngũ Tuần được xem như “chợ đầu mối” trung ương cho ba sự kiện lớn trong lịch sử sinh tồn của con người và tôn giáo. Một là đánh dấu kết thúc thu hoạch mùa màng cho sự sống còn (Xh 23: 16). Hai là, khi Do Thái có vương triều và thủ đô, để tưởng nhớ Lễ Vượt Qua và Giao Ước Si-nai Thiên Chúa ban hành lề luật và ký kết giao ước với dân. Ba là Chúa Giêsu cũng dùng ngày nầy để gởi Thánh Thần cho các Tông Đồ và những người tụ họp, đại diện nhân loại, khai sáng Giáo Hội là nước Chúa cùng với dân mới của Người.

Kế đến là Lưỡi Lửa: Lưỡi dùng để nói thành lời. Và lời hay ngôn ngữ là món quà đặc biệt Thiên Nhiên ban cho loài người để truyền thừa và giao tế. Lửa mang đặc tính soi sáng tâm trí khỏi sai lầm mà nhận ra chân lý là Thiên Chúa cùng với Lời của Người. Lửa còn mang đặc tính nóng sốt hun đúc tâm hồn con người mộ mến Thiên Chúa.

Xin đốt lòng chúng con trở nên yêu mến Chúa.

“Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư?” cho thấy dân Giuđê miền Nam và Thủ Đô Giêrusalem tự cho mình cao cả về kiến thức đạo và đời. Họ coi thấp người những nơi khác. Nhưng Thánh Thần đã thực hiện việc kỳ diệu nơi những Tông Đồ tầm thường qua phép lạ chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Aram của dân chài cá, thành hàng chục ngôn ngữ của những người hiện diện, để loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Sự kiện nầy cho thấy Thánh Thần sẽ thu nhận mọi người vào Giáo Hội Chúa kể cả kẻ ngoại đạo Rôma thuộc giai cấp thống trị. Con có ỷ mình là “đạo dòng” trong mà loại trừ người con không ưa thích?

Câu kết của bài đọc I “Họ đầy rượu rồi” (“Mấy ông nầy say bứ rồi”, họ say khước rồi, họ xỉn rồi) làm cho người thời nay khó hiểu. Có vẻ không có hậu?.

Xin thưa, trước những phép lạ kỳ diệu của Thánh Thần vẫn có kẻ cố tình đánh lạc hướng từ lành thành dữ. Nhưng câu 15 cho thấy “Những người nầy không say rượu như anh em nghĩ vì mới giờ thứ ba” là 9:00 sáng. Vì Do Thái là xứ khô cằn núi đồi sỏi đá, nên sinh hoạt vui chơi ăn uống – không như nhiều nước ngày nay nhậu bất cứ lúc nào – chủ yếu ban chiều khi mặt trời gần tắc. Nên thắc mắc trên thật là vô lý, ác ý.

Mừng lễ Chúa Thánh Thần năm nay, con có thấy được Ngài hiện diện tác động cách nào, giúp con cải dữ về lành không?

Qua Bài Phúc Âm,

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ Nhất trong tuần: từ nay, ngày thứ Nhất được gọi là Chúa Nhật để kỷ niệm mầu nhiệm Phục Sinh và con dân mới của Chúa tập hợp, để hiện tại hóa mầu nhiệm nầy mọi nơi mọi thời.

Chúa Giêsu xuất hiện và ban bình an trong tình trạng các cửa đều đóng kín. Đây là bình an thật trong tâm, dù bao gian khó, khi có Chúa ở cùng, giúp thêm can đảm làm chứng cho Chúa trong giai đoạn mới.

Chúa Giêsu với những dấu thương tích trên mình, là bằng chứng sự hi sinh vô bờ bến khi đến trần gian. Ngài lại sai các môn đệ tiếp tục sứ mệnh của Ngài. Cùng lúc Ngài  trao Thánh Linh với quyền tha tội cho các Tông đồ, để hổ trợ các ông cho toàn sứ mệnh.

Trở lại bài đọc 2 hôm nay, dạy những giáo huấn đặc biệt của Thánh Phaolô.

Trước hết, tài năng mình có được, là món quà của Thánh Thần ban cho. Nên khiêm tốn mà dùng đặc sủng nầy, để phục vụ nhau, mà thánh hóa chính mình, cùng giúp những người nhờ duyên lành gặp được, nên thánh nên chung với mình. Xin nhấn mạnh, “Thánh” với mình trước tiên, nhắm mục tiêu khiêm tốn, là tu sửa, tốt dần lên.

Chấp nhận giới hạn của mình mà chung vui, khi thấy Thánh Thần ban cho người khác những tài năng cao trọng hơn mình. Vì chưng tất cả đều nằm chung trong guồng máy phục vụ mà Thánh Thần là tổng quản lý.

“Tri túc tiện túc” ở đây là nhận biết Chúa dẫn mình trên đường ơn gọi nầy, mà có khi mình không cố ý lựa chọn, như Tiên Tri Ôsê, Giona, nhưng chấp nhận đó là ý Chúa huyền diệu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa tại chỗ mình đang sinh sống.

Xin thánh Thần tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa và đốt lên lửa tình yêu trong tâm hồn chúng con.

Xin dâng lời cầu.

  • Xin Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, giúp chúng con hoàn thành sứ mệnh cứu giúp bản thân và cũng giúp những người khác nữa.
  • Xin Cha ban Thánh Thần đến soi sáng, hướng dẫn các vị mục tử việc điều hành Hội Thánh trước những phiền phức của thời đại nầy.
  • Xin Chúa Cha sai Thánh Thần đến, chuyển đổi chúng con thành khí cụ bình an, để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp chiến chinh…
  • Xin Cha ban Thánh Thần là nguồn tình yêu, cải tạo lại bộ mặt trái đất đầy bạo lực hận thù.
  • Xin Cha ban Thánh Thần cho mỗi người trong giáo xứ chúng con, giúp chúng con thực hành ít nhiều giới luật yêu thương mà Chúa Giêsu răn dạy khi còn hữu hình tại thế giới nầy. 
  • Ước mong Thánh Thần Chúa, đổ đầy lòng trí chúng con, biến đổi chúng con trở nên những tông đồ nhiệt thành, để mở rộng nước tình thương của Chúa. Amen.