Thánh lễ hàng tuần cầu cho Cha Diệp và bà con ở Edmonton và Ottawa, Canada

530

Thứ Sáu 29.05.2020. Cầu cho án Tuyên Thánh Cha Diệp và bà con ở Edmonton và Ottawa, Canada.