RIP | Ông Phaolô Nguyễn Văn Biện

1894

CÁO PHÓ

CCS Philipphê Minh Vĩnh Long báo tin:

ÔNG PHAOLÔ NGUYỄN VĂN BIỆN

Thân phụ anh Nguyễn Văn Mai
(CCS P. Minh K70)

Vừa được Chúa gọi về vào lúc 22 giờ 10 ngày 24.10.2018
(Nhằm ngày 16.9 âm lịch)

Hưởng thọ 88 tuổi

Lễ An Táng vào lúc 8 giờ, ngày 27 tháng 10 năm 2018
tại Nhà Thờ Bãi Xan, Càng Long, Trà Vinh.

Xin anh em CCS P. Minh giúp lời cầu nguyện:
Xin Chúa sớm rước linh hồn bác Phaolô về nơi an nghỉ đời đời.

Thay mặt anh em CCS P. Minh trong và ngoài nước
chân thành chia buồn cùng anh Mai và gia đình.

Tm. CCS P. Minh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài