Liên lạc với người thọ ơn Cha Diệp

1692

TÂM TÌNH NGƯỜI THỌ ƠN

Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên

Điện thoại: 570 867 4313