Ăn Chay Đơn Giản | Vo Ha

453

Quí vị ơi!  Bà con ơi!

Trước hết là sự đạo. Thứ Sáu Tuần Thánh của Kitô giáo 02.04.21, kính nhớ ngày Chúa Giêsu chết vì tội lỗi nhân loại. Tín Hữu của đạo nầy buộc phải giữ chay kiêng thịt để tỏ lòng sám hối mà được ơn phước.

Trở lại sự đời, một tháng nay, đang ồn ào vụ việc ông VHY. Trong trường hợp nầy, xin đừng nghiêm khắc phê phán Nhà Chùa hay Phật Giáo. Những Vị Tu hành khả kính, vì lịch sự, đâu dám hỏi giấy phép của thầy thuốc. Lý do, cửa Chùa luôn mở rộng, cho mượn chỗ để làm từ thiện mà thôi.

George Town, Malaysia - Travel PhotographyTừ ít là nửa thế kỷ nay, từ “chùa” có nghĩa là mở rộng, miễn phí. Cá nhân kẻ nầy có biết trường hợp một tu sĩ Công Giáo dẩn học sinh du ngoạn Núi Sam, Châu Đốc, An Giang, trước kia. Do tức cảnh sinh tình với Đấng Hóa Công, Ngài đã ghé lại mượn chỗ trong một ngôi Chùa dâng Thánh lễ lên Thiên Chúa.

Vị Sư trụ trì vui vẻ cho mượn hội trường và còn cung cấp đèn cầy/nến và bình bông cho buổi lễ (Lm. Ngô Phúc Hậu, Nhật ký Truyền Giáo). Tinh thần kiêm ái và dung hợp của Thầy Trụ Trì thật đáng trân quí.

Nhân ngày chay tịnh năm nầy, nhất tâm giữ chay chiếc lưỡi: Tránh tệ ngôn, ác ngôn, xảo ngôn, tà ý, đâm thọc, đa chiều nhiều phải … có khi còn quí hơn ăn chay cái miệng, cái bụng theo hình thức bề ngoài để lấy tiếng ngợi khen của người đời, mà lòng thì không có.

https://vegsoc.org/wp-content/uploads/2019/03/veggie-spread-750x580.jpg

vo ha