Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật XXXI Thường Niên C

655

NGÂM THƠ DIỄN Ý

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Ngâm thơ: Trà Lý
Video: Hiếu Nguyễn

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Bá Huy
Video: Hiếu Nguyễn

Download File PDF tại đây

Xem bài liên quan:

Bài giảng Chúa Nhật XXXI Quanh Năm, C