Nhạc diễn ý bài Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Quanh Năm, A | Quang Hoài

443

Thơ: Peter Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài.
Trình bày: Mộng Hoa | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn

Download File PDF tại đây

Xem bài liên quan:

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIII Quanh Năm A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên