Nhạc diễn ý bài Tin Mừng Chúa Nhật XIX Quanh Năm, A | Quang Hoài

428

Thơ: Peter Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài.
Trình bày: Bá Hiếu | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn

Download bài nhạc File PDF