Khúc ca mùa Chay

937

Nhạc và lời: Quang Hoài

Bản ca diễn ý Phúc Âm ngắn gọn, dễ hát, dễ thuộc cho sinh hoạt cộng đồng.

Quang Hoài