Tin vui cho Giáo Hội Việt Nam

1703

Người đưa tin Vatican

Xin thông báo tin vui cho Giáo Hội Việt Nam:

Hôm nay, ngày 3.5.2017 Hội đồng Hồng Y và Thần Học Gia Bộ Tuyên Thánh đã bỏ phiếu chấp thuận Hồ sơ Phong Thánh của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận và Ngài sẽ được Đức Giáo Hoàng chính thức tuyên phong tước hiệu Bậc Đáng Kính ngày mai, 4.5.2017.

Thông báo để chia vui và cầu nguyện.

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Người đưa tin Vatican