“Bài giảng không phải là bài dạy học”

1522

by phanxicovn

fr.aleteia.org, I-Media, 2018-02-07

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 7 tháng 2-2018 ở Hội trường Phaolô VI, Đức Phanxicô tiếp tục bài giáo lý về ý nghĩa của phụng vụ.

Ngài nhấn mạnh phải chú ý đến phần Phúc Âm và bài giảng, mà qua đó, Thiên Chúa nói với chúng ta qua linh mục. Qua Phúc Âm và bài giảng, “Chúa nói với dân ngài. Chúng ta phải chăm chú nghe. Phúc Âm là miệng của Chúa Kitô, chính Chúa Kitô nói với chúng ta. Phúc Âm là lời sống động và trực tiếp”.

Người rao giảng – thầy phó tế, linh mục hay giám mục- phải ý thức, họ không đọc một bài diễn văn, đọc một bài tham luận hay giảng một bài học, nhưng họ truyền trực tiếp Lời Chúa”.

“Bài giảng phải ngắn gọn và được chuẩn bị kỹ”

Biết bao nhiêu lần, chúng ta thấy giáo dân ngồi ngáp, quay qua người bên cạnh nói chuyện hay đi ra ngoài hút thuốc, Đức Phanxicô nói ngoài bài làm cho mọi người cười ồ. Về phần mình, người nghe phải nghe trong tâm tình tôn kính để mình được biến đổi. Đức Phanxicô nhắc lại bài giáo lý tuần vừa qua, con đường Lời Chúa đến với chúng ta đi từ mắt tai đến tâm hồn, rồi từ tâm hồn đến bàn tay để qua hành động.

Sau đó hướng về các linh mục, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến việc soạn kỹ bài giảng. Ngài xin: “Làm sao để bài giảng được ngắn gọn và được chuẩn bị kỹ” cùng với lời cầu nguyện, bài giảng không được quá 10 phút.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch