Thứ Tư, ngày 27 Tháng Hai | LCTTL Năm C

839

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Giọng đọc Bạch Thảo)   

Ca nhập lễ :  Tv 12,6
Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa vì phúc lộc Ngài ban. 

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mọi người chúng con hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm để thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin


Bài đọc
Hc 4, 11-19
Ai yêu mến khôn ngoan thì được Đức Chúa mến yêu.
Lời Chúa trong sách Huấn Ca
Khôn ngoan làm cho con cái mình nên cao trọng, và săn sóc những ai kiếm tìm mình. Ai yêu khôn ngoan là yêu sự sống, ai sớm tìm kiếm khôn ngoan sẽ tràn trề hoan lạc. Người nắm được khôn ngoan sẽ được vinh quang làm gia nghiệp, đi tới đâu, họ cũng được Đức Chúa ban phúc lành. Ai phụng sự khôn ngoan thì cũng phụng thờ Đấng Thánh, và ai yêu mến khôn ngoan thì được Đức Chúa mến yêu. Người nghe theo khôn ngoan, thì xét xử chư dân, ai gắn bó với khôn ngoan sẽ định cư yên hàn. Ai tin tưởng vào khôn ngoan, sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệp và dòng dõi họ cũng sẽ được thừa hưởng. Vì ban đầu, khôn ngoan sẽ đồng hành với họ qua nẻo đường quanh co, giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy, và dùng kỷ luật của mình mà tôi luyện bao lâu chưa tin tưởng họ được; rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình. Sau đó, khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường thẳng, khiến họ được mừng vui, và khôn ngoan mặc khải cho họ những bí nhiệm của mình. Nếu người ấy lầm lạc thì khôn ngoan sẽ bỏ rơi họ, và để mặc cho họ sụp đổ. Đó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 118, 165 và 168. 171-172.174-175
Đ. Lạy Chúa, kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái

1./ Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào. Đường con Chúa rõ mười mươi, huấn lệnh, thánh ý, con thời vâng theo.

2./ Môi này nguyện trào dâng câu tán tụng, vì Ngài dạy thánh chỉ cho con. Lời hứa của Ngài, miệng con xin mừng hát, mệnh lệnh của Ngài thảy đều công minh.

3./ Lạy Chúa, con khát mong ơn Ngài cứu độ, luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê. Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng, cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con.

Tung hô Tin Mừng: Ga 14,6
Allêluia, Allêluia. Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy Allêluia.


Tin Mừng
:
Mc 9, 38-40
Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô
Khi ấy, Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con thành kính tiến dâng lễ vật này, để tôn vinh Danh Thánh; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, để lễ tế hôm nay đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin

Ca hiệp lễ Tv 9,2-3
Lạy Chúa, con xin kể mọi việc lạ Chúa làm, mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những ai ăn bánh này; giờ đây, xin nhớ lại lời hứa mà ban cho chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin.