Tuesday, 30/05/2023
Trang chủ Thẻ Lời Chúa trong thánh lễ

Tag: lời Chúa trong thánh lễ

Tin xem nhiều

Thứ Tư, ngày 09.09, Kính Thánh Giuse | LCTTL năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ    Lc 12,42 Đây là người quản gia trung tín và khôn...

Panô Chúa Nhật XI Quanh Năm B

Franc Lee Tin Mừng:  Mc 4,26-34 Hạt cải là loại nhỏ nhất, nhưng đã trở thành cây lớn hơn mọi thứ rau cỏ. Tin Mừng Chúa Giê-su...

Panô Chúa Nhật XV Quanh Năm B

Franc Lee Tin Mừng:  Mc 6,7-13 Đức Giê-su bắt đầu sai các Tông Đồ đi rao giảng. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Khi ấy, Đức...

Chúa Nhật 29.05.2022 | Lễ Thăng Thiên | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Cv 1,11 Hỡi các bạn miền Ga-li-lê, sao ngỡ ngàng đứng...

Thứ Hai 10.01.2022 Mùa Thường Niên | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả, giữa muôn ngàn thiên...