Thứ Sáu 23.09.2022 | Lễ Thánh Piô Pietrelcina | LCTTL năm C

10

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Ca nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Phần tuyệt hảo may mắn đã về con, vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn (Tv 15,5-6). 

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa tòan năng hằng hữu, nhờ hồng ân đặc biệt Chúa đã ban cho Thánh Piô, linh mục được tham dự vào thập giá của Con Chúa và nhờ tác vụ của thánh nhân Chúa đã tái thực hiện những kỳ công lạ lùng của lòng thương xót Chúa; nhờ lời chuyển cầu của ngài, xin ban cho chúng con, được kết hợp mật thiết với cuộc thương khó của Chúa Kitô, hầu đạt được niềm vui của sự phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin…

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây

Bài đọc:  Gv 3, 1-11
Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời.

Trích sách Giảng Viên.
Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời: một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây; một thời để giết chết, một thời để chữa lành; một thời để phá đổ, một thời để xây dựng; một thời để khóc lóc, một thời để vui cười; một thời để than van, một thời để múa nhảy; một thời để quăng đá, một thời để lượm đá; một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn; một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất; một thời để giữ lại, một thời để vất đi; một thời để xé rách, một thời để vá khâu; một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng; một thời để yêu thương, một thời để thù ghét; một thời để gây chiến, một thời để làm hoà. Làm lụng vất vả thì được lợi lộc gì? Tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ, tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu hết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Ðó là lời Chúa. 

Đáp ca:  Tv 143, 1a và 2abc. 3-4
Ð: Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn.

1. Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn, là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến, luyện thành tay võ nghệ cao cường. Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở, là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi. Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp.

2. Lạy Chúa, con người có là chi, mà Chúa cần biết đến? Phàm nhân đáng là gì, mà Chúa phải lưu tâm?  Ấy con người khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu.

Tung hô Tin Mừng:  Mc 10,45b
Allêluia, Allêluia. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Allêluia.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây

Tin Mừng: Lc 9,18-22
Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu đau khổ nhiều.

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Lu-ca.
Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Đám đông nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại”. Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa”. Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chổi dậy”. Đó là lời Chúa. 

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nơi Thánh Piô, Chúa đã tác tạo ra hình ảnh con người mới trong sự công chính và thánh thiện, xin ban cho chúng con biết đổi mới tinh thần, để được xứng đáng dâng của lễ ngợi khen. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Ca hiệp lễ
Thầy bảo thật anh em: anh em đã bỏ mọi sự mà theo Thấy, anh em sẽ nhận được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp (Mt 19,28-29).

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ các bí tích, chúng con đã nhận được sức mạnh của Thánh Thần Chúa, xin ban cho chúng con biết noi gương Thánh Piô, biết miệt mài tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự để mang lại dấu ấn của Chúa Kitô chịu chết và sống lại, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.