Thứ Năm 13.01.2022 | Kính Thánh Hilariô, Gm, TsHt | LCTTL năm C 

32

https://scontent.fsgn5-11.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/p526x296/135310833_930133557392758_3580245002413745930_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=83-2VbY86WwAX_Cv9Ha&_nc_ht=scontent.fsgn5-11.fna&oh=00_AT-kGL_USb1SXtKtE5mp86kSWD7hV9bO-4Nqao2CLyJGuA&oe=62036526

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Ca nhập lễ    Ed 34, 11.23-24
Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của ta và đặt một mục tử chăn dắt chúng. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng”. 

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa Cha toàn năng, thánh Hi la ri ô giám mục đã kiên trì bảo vệ tín điều Đức Giê Su Ki Tô, Con Chúa, là Thiên Chúa. Xin cho chúng con hiểu biết cho rõ và tuyên xưng cho đúng chân lý cao cả này. Chúng con cầu xin…

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây. 

Bài đọc: 1 Sm 4, 1-11
Ít-ra-en bị đánh bại và Hòm Bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt.

Người Phi-li-tinh giao chiến. Ít-ra-en bị đánh bại và ai nấy chạy trốn về lều của mình.

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Hồi đó, Ít-ra-en ra giao chiến với người Phi-li-tinh. Họ đóng trại ở gần E-ven Ha E-de, còn người Phi-li-tinh thì đóng trại ở A-phếch. Người Phi-li-tinh dàn quân đối diện với quân Ít-ra-en, cuộc chiến trở nên ác liệt và Ít-ra-en bị người Phi-li-tinh đánh bại: tại mặt trận, ở ngoài đồng, chúng đã giết chừng bốn ngàn người. Khi dân trở về trại, các kỳ mục Ít-ra-en nói: “Sao hôm nay Đức Chúa để chúng ta bị người Phi-li-tinh đánh bại? Chúng ta hãy đi Si-lô lấy Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa về: Hòm Bia sẽ đến giữa chúng ta và sẽ cứu chúng ta khỏi bàn tay quân thù.” Dân sai người đi Si-lô; từ đó họ mang Hòm Bia về, Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa các đạo binh, Đấng ngự trên các thần hộ giá; ở đó, bên cạnh Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa, có hai con ông Ê-li là Khóp-ni và Pin-khát. Khi Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa xuống trại, toàn thể Ít-ra-en hò reo vang dội khiến đất rung chuyển. Người Phi-li-tinh nghe thấy tiếng hò reo thì hỏi nhau: “Tiếng hò reo vang dội ấy trong trại bọn Híp-ri là gì vậy?” Chúng biết là Hòm Bia Đức Chúa đã đến trại. Người Phi-li-tinh sợ hãi, vì chúng nói: “Một vị thần đã đến trại!” Chúng bảo nhau: “Khốn thân ta, vì trước đây không có như vậy! Khốn thân ta! Ai sẽ giải thoát ta khỏi tay những thần hùng mạnh ấy? Đó là những thần đã dùng mọi thứ đòn mà đánh phạt người Ai-cập trong sa mạc. Hỡi người Phi-li-tinh, can đảm lên, hãy tỏ ra là nam nhi, kẻo phải làm nô lệ cho bọn Híp-ri như chúng đã làm nô lệ cho anh em. Hãy tỏ ra là nam nhi và chiến đấu!”  Người Phi-li-tinh giao chiến. Ít-ra-en bị đánh bại và ai nấy chạy trốn về lều của mình. Đó là một đòn rất đau: về phía Ít-ra-en có ba mươi ngàn bộ binh tử trận. Hòm Bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt, và hai con ông Ê-li là Khóp-ni và Pin-khát bị giết. Đó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 43, 10-11. 14-15. 24-25
Đ. Lạy Chúa, xin thương tình cứu chuộc chúng con. 

1. Thế mà Ngài bỏ rơi, hạ nhục chúng con, với quân đội nhà, Ngài chẳng còn xuất trận, làm chúng con thua giặc chạy dài, kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá.

2. Ngài để cho láng giềng thoá mạ, kẻ chung quanh phỉ báng chê bai. Ngài làm cho chúng con nên trò cười cho dân ngoại, chúng lắc đầu, tỏ vẻ khinh khi.

3. Lạy Chúa, xin tỉnh giấc ! Ngài cứ ngủ được sao? Xin trỗi dậy đi nào, đừng đuổi xua mãi mãi! Sao Ngài còn ẩn mặt, quên rằng chúng con bị khổ cực đoạ đày?

Tung hô Tin Mừng: x. Mt 4,23
Allêluia, allêluia. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Allêluia.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây.

Tin Mừng: Mc 1,40-45
Chứng phong cùi biến khỏi anh và anh được sạch.

Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô.
Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người. Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa rất từ bi, xin nhìn đến của lễ chúng con dâng trên bàn thờ Chúa trong ngày lễ kính Thánh Giám Mục Hi la ri ô. Ước chi của lễ này giua1p chúng con đươc ơn tha tội và biết làm rạng rỡ Thánh Danh. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ     Ga 15,16
Chúa nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, để an hem ra đi, thu được kết quả, và kết quả của an hem được lâu bền.”

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa vừa ban cho chúng con của ăn đem lại sự sống muôn đời. Xin cho niềm tin của chúng con nhờ đó mà được thêm bền vững, để noi gương Thánh Giám Mục Hi la ri ô chúng con tuyên xưng chân lý người đã tin và thưc hành giáo huấn người đã giảng. Chúng con cầu xin…